Ministri chcú vidieť viac úsilia pre dokončenie SEPA

Krátka správa

Priemysel by mal „zdvojnásobiť svoje úsilie“ na dokončenie Jednotného priestoru platieb v eure (SEPA). Vo svojej správe zo zasadnutia prichádza s touto výzvou Rada ministrov financií (ECOFIN). Cieľom SEPA je spraviť bankové platby lacnými a jednoduchými. Inými slovami, platobný styk medzi subjektmi z rôznych členských krajín EÚ by sa mal podobať na ten v rámci jednej členskej krajiny.

Komisár Charlie McCreevy, zodpovedný za vnútorný trh a služby, si od takéhoto platobného priestoru sľubuje v prvom rade finančný prínos. Odhaduje, že ročne by sa na základe jednotného platobného štandardu mohlo ušetriť až 123 mld. eur. Ak by sa SEPA využíval aj ako platforma pre elektronické faktúry, priniesol by zisk v podobe ďalších ušetrených 238 mld. eur. Komisár však varuje: „Ide o komplexný a vyzývavý projekt, ktorý vstupuje do kritickej fázy.“

Ministri financií vyzvali banky, aby „vyvinuli atraktívne platobné produkty SEPA“ tak, aby dokázali zaujať spotrebiteľov. Ak má nastať v EÚ zlom v oblasti platieb, SEPA si musí získať dôveru klientov, ktorí ho budú aktívne využívať.

SEPA by mal začať oficiálne fungovať 28. januára 2008, pričom jeho úplné dokončenie sa odhaduje na rok 2010.

Visa Europe, jeden z hlavných poskytovateľov platobných služieb v EÚ, už má podľa vlastných vyhlásení nastavené systémy v súlade so schémou SEPA. Zároveň však upozorňuje na pretrvávajúcu neistotu, či poplatky za transakcie nepodkopú fungovanie takéhoto systému. Komisia síce v súvislosti s kauzou Mastercard (EurActiv 20/12/07) vydala v decembri 2007 niekoľko nových pravidiel, avšak niektorí odborníci sa domnievajú, že na zabezpečenie právnej istoty ako takej nie sú dostatočné.

Peter Ayliffe, výkonný riaditeľ Visa Europe, informoval o pokračujúcich rozhovoroch s Európskou komisiou. Aj keď vidí riziko v tom, že trvanie tejto diskusie sa môže neúmerne predlžovať, je optimistický. Tvrdí, že Visa splní včas všetky kritériá Komisie. Dodal, že on sám zaujme „prístup vedúci k spolupráci“.

Komisár McCreevy verí, že v oblasti prechodu na SEPA môžu zohrať významnú rolu aj verejné inštitúcie. „Verejné inštitúcie ako významní používatelia platobných nástrojov, môžu značne prispieť k odštartovaniu prechodu k novým produktom SEPA“, povedal 22. januára.

Všetkých 27 členských krajín by malo vytvoriť právny základ pre prechod na SEPA najneskôr do novembra tohto roka.

Na Slovensku je základom pre prechod na nový, jednotný systém platieb dokument Zavedenie SEPA v SR. Vypracovala ho špeciálna skupina Podvýboru pre SEPA, ktorej členmi boli zástupcovia Národnej banky Slovenska, Ministerstva financií SR, Slovenskej bankovej asociácie, ZBK a štyroch súkromných bánk – ČSOB, SLSP, TB, VÚB.