Ministri financií podporili prísnejšie sankcie za rozpočtové prešľapy

Stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy, ktorý predsedá špeciálnej pracovnej skupine zloženej z ministrov financií, po stretnutí vyhlásil, že diskusia ukázala vysoký stupeň zblíženia v dôležitých oblastiach týkajúcich sa rozpočtového a hospodárskeho dohľadu.

Šéfovia rezortov financií sa zhodli aj na tom, že viac pozornosti treba venovať vývoju dlhov a krajiny, ktoré prekročia 60-percentnú hranicu a nepodnikajú dostatočne rýchle kroky v snahe o nápravu, by mali čeliť disciplinárnemu konaniu.

Podporu si získal aj nový systém sankcií. „Sankcie by sa mali uvaľovať v najskoršom štádiu, mali by byť progresívnejšie a záležať na širšom spektre donucovacích opatrení,“ uviedol Van Rompuy a zároveň dodal, že ministri podporujú posilnenie sankcií najmä v eurozóne. Európska komisia by mala svoj návrh sprísnených rozpočtových pravidiel EÚ, vrátane sankcií, zverejniť zajtra (29. septembra).

Cieľom je zabrániť opakovaniu krízy, podobnej tej gréckej, a získať dôveru trhov. Nervozita na finančných trhoch sa však stupňuje najmä pre nestabilitu írskych verejných financií po tom, čo ratingová agentúra Moody’s znížila rating znárodnenej banky Anglo Irish Bank, na ktorej záchranu vláda vynaložila cca 25 miliárd eur.

Automatické či nie?

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble písomne vyzval, aby malo uvaľovanie sankcií kvázi automatický charakter (EurActiv, 27/09/2010). Samotná Komisia navrhuje, aby len kvalifikovaná väčšina ministrov financií mohla zastaviť sankcie (tzv. reverzné majoritné hlasovanie). V súčasnom nastavení je potrebná kvalifikovaná väčšina na uvaľovanie sankcií.

Francúzskej ministerke Christine Lagardovej sa však zautomatizovanie sankcií nepáči. „Predvídať úplnú automatickosť, silu úplne v rukách expertov, to nie. Veríme, že politická sila a politický úsudok by mal ostať naplno v hre,“ povedala novinárom.

„Je pre nás dôležité, aby sa zachoval určitý stupeň politického prínosu. Politika by nemala ustupovať v prospech expertov. Osud krajiny nemôžeme odovzdať do rúk expertov,“ dodala.

Stanovisko Van Rompuya v tomto kontexte vyznelo ako kompromis. „Vždy, keď to bude možné, pravidlá rozhodovania o sankciách by mali byť automatickejšie a založené na pravidle o reverznej väčšine.“

Nemecko sa snažilo presadiť aj zmrazovanie rozvojových fondov krajinám, ktoré nerešpektujú rozpočtové pravidlá. Týmto opatrením sa síce zaoberali len okrajovo, no nevylúčili ho.  „Podmienka, aby sa využívanie európskych fondov prepojilo so správnou implementáciou Paktu stability a rastu by sa mala zaviesť tak skoro ako to bude možné,“ uvádza Van Rompuy v stanovisku.

Stratená príležitosť?

Lídri ešte začiatkom roka v snahe upokojiť investorov vyzývali k rýchlym zmenám, no entuziazmus sa vytratil, najmä vplyvom silného rastu v druhom štvrťroku. Napriek tomu však Komisia počíta, že nové pravidlá sa podarí prijať už v priebehu budúceho roka.

„Výsledky chceme dosiahnuť rýchlo a chceme, aby platili už budúci rok. Chcem povzbudiť Parlament a Radu, aby prijala naše návrhy, aby mohli začať platiť už budúci rok,“ vyhlásil komisár pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn.

(EurActiv/Reuters)