Ministri financií sa pohádali pre dohľad nad bankami

Ministri financií sa včera (9. júna) nedokázali zhodnúť vo viacerých kľúčových otázkach najmä ohľadom nových pravidiel a regulačných orgánoch týkajúcich sa dozoru nad finančnými inštitúciami v EÚ. Hlavným sporným bodom v snahe o kompromis bola koordinácia kontroly nadnárodných bankových inštitúcií.

Podľa návrhu Komisie by v tomto prípade boli vytvorené kolégiá národných úradov pre dohľad zo všetkých členských štátov, kde daná banka pôsobí. V rámci kolégia sa mali vymieňať informácie a koordinovať kontrolné aktivity. Pokiaľ by sa nezhodli, rozhodol by jeden z troch (pre tento účel) novovytvorených orgánov EÚ.

„Nedokázali sme sa dohodnúť na právomociach nových úradov a na tom, ako by sa presne postupovalo v prípade nezhôd medzi členskými štátmi,“ pripustil i český minister financií Eduard Janota. K legislatíve teda pravdepodobne nedospejú skôr ako na jeseň.

Okrem toho sa viaceré členské štáty obávajú, že by čiastočne stratili kontrolu nad niektorými finančnými inštitúciami operujúcimi na ich území a pritom by aj naďalej museli znášať zodpovednosť za ich prípadný pád.

Veľká Británia namieta najmä proti tomu, že dohľadu nad bankovým sektorom by v rámci novozriadenej Rady pre systémové riziko – ESRC (ktorú ministri včera premenovali na Panel pre systémové riziko – ESRB) – velila Európska centrálna banka (ECB).

Londýn sa len ťažko zmieruje s možnosťou straty vplyvu na najväčšie finančné centrum Európy – City. Vadí mu najmä fakt, že Británia nie je členom eurozóny a tak by nemali žiadne slovo v ECB v prípade, že by bola hlavný dohľadný orgán.  

Závery Rady Ecofin sú v tomto smere mimoriadne neurčité a odpovediam na otázku, aké bude  obsadenie či vedenie ESRB, sa elegantne vyhýbajú. Hovoria len o tom, že Európska centrálna banka má ESRB poskytovať „analytickú, štatistickú a administratívnu podporu“.

„Aj keď dokument, ktorý sme schválili, otvára aj ďalšie možnosti, som presvedčený, že Európska rada nakoniec posvätí návrh Komisie,“ povedal komisár pre menové záležitosti Joaquin Almunia s tým, že podľa neho je práve ECB inštitúciou, ktorá má najlepšie kapacity k vykonávaniu dohľadu nad finančným sektorom v Európskej únii.