Ministrov financií rozdelili záťažové testy

Zdroj: http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/5146607/stress-main_Full.jpg

Podľa informácií EurActiv-u sa ministri financií počas dnešných rokovaní v rámci snahy o zachránenie eurozóny pred finančným zruinovaním, budú zaoberať aj tým, nakoľko rigorózne by mali byť záťažové testy európskeho finančného sektora.

Ministri sú podľa analytikov zaseknutí medzi dvomi mlynskými kameňmi, pretože podľa predpokladov banky neobstoja, čo by mohlo viesť k ďalším žiadostiam o pomoc zo strany krajín s problémami alebo k celkovej reštrukturalizácii odvetvia. Okrem toho sa nevedia dohodnúť, aký výsledok preferujú a ani na tom, ako testy vykonať a ako by sa mali zachraňovať krachujúce banky.

Suverénny dlh?

Štáty nemajú rovnaký názor na to, čo treba pri testoch skúmať – či len obchodné, alebo aj bankové knihy a mieru ich investovania do suverénnych dlhopisov. Predchádzajúca skúška stability sektora zožala kritiku najmä za sústredenie sa len na obchodné knihy bánk. Obchodné knihy sú oveľa likvidnejším bankovým portfóliom, kým bankové knihy evidujú aktíva, ktoré má banka splatiť neskôr, a teda sú viazané na určitú splatnosť.

Ministri sa rozchádzajú aj v spôsobe záchrany krachujúcich bánk. Analytici zdôrazňujú, že by sa mali pripraviť na najhoršie a začať už koncipovať plány na reštrukturalizáciu ekonomík a bánk, najmä s ohľadom na Grécko.

„Jediným skutočným riešením je pripraviť sa na grécku reštrukturalizáciu paralelne so záťažovými testami,“ zdôraznil Sony Kapoor, bývalý bankár Lehman brothers a zakladateľ think-tanku ReDefine.

Likvidita

Podľa hovorcu Európskeho orgánu pre bankovníctvo, ktorý zastrešuje koordináciu záťažových testov, bude likvidita testovaná osobitne. Ministri nie sú jednotní, či vykázať aj mieru prostriedkov prijatých v rámci protikrízového programu ECB.

Analytici varujú, že mnohé grécke, írske, portugalské, španielske, ale aj nemecké a francúzske banky v tomto prípade testom neprejdú. „Ministrov zatratia aj ak tak urobia, aj ak tak neurobia. Preto sú tieto diskusie také znepokojujúce,“ vysvetlil Kapoor.

Minulý rok z 91 testovaných bánk neuspelo sedem. Testom však prešli všetky írske banky a pritom dostali z národnej banky pomoc v objeme 50 miliárd eur a z ECB viac ako 130 miliárd.

EBA výsledky testu zverejní začiatkom júna.