MMF chce, aby EÚ aktualizovala svoj plán na boj proti kríze

Medzinárodný menový fond (MMF), ktorý už pomohol trom štátom EÚ ťažko zasiahnutým ekonomickou krízou vo svojich odporúčaniach zdôrazňuje, že Európa musí prijať také opatrenia, ktoré pomôžu obom skupinám – starým i novým členským krajinám.

„Európa čelí najväčšej hospodárskej kríze vo svojej histórii a svoje inštitúcie musí meniť tak, aby krízu boli schopné zvládnuť,“ uviedol Marek Belka, šéf európskeho oddelenia MMF počas zverejnenia odporúčania.

Európska centrálna banka podľa Belku šla pri znižovaní úrokových sadzieb ďalej ako by bolo vhodné. MMF podľa jeho slov ide hlavne o to, aby EÚ prijala také opatrenia, ktoré by mohli obnoviť dôveru v bankový sektor. V prvom rade by mala pristúpiť k záťažovému testu jednotlivých bánk.

Nemenovaní úradníci bankových inštitúcií agentúre Reuters povedali, že EÚ bude banky testovať v priebehu najbližších mesiacov. Chce sa tak zistiť nakoľko sú odolné voči hospodárskej recesii a či sú dostatočne kapitalizované.

Správa MMF tiež zopakovala makroekonomickú predikciu, ktorá je súčasťou prognózy zverejnenej 22. apríla. Fond v nej očakáva hlbokú recesiu v roku 2009 a rast blízky nule v roku 2010 a to i napriek tomu, že počíta s oživením v dôsledku prijatých vládnych opatrení.

Podľa MMF kým vyspelé krajiny budú s hospodárskou krízou zápasiť aj v roku 2010, rozvíjajúce sa ekonomiky budú opäť rýchlo rásť. Vlády by mali pokračovať vo fiškálnych stimuloch ekonomík aj v roku 2010. Viac ako na daňové úľavy a dotácie podnikom a spotrebiteľom by sa mali zamerať na budovanie infraštruktúry a priame transfery.

„Krízové opatrenia a aktivity zamerané na reguláciu a dohľad sa s prihliadnutím na to ako silno je integrovaný finančný systém v Európe líšili až príliš,“ tvrdí MMF. „Pokiaľ ide o makroekonomickú politiku, kde je treba zaistiť udržateľnosť fiškálnych impulzov a systematicky posilniť podporu nových členských zemí, koordinácia stále chýba.“

(EurActiv / Reuters)