MMF navrhuje dva nové typy daní pre banky

Predbežná správa, ktorú zverejnila britská BBC, navrhuje „príspevok na finančnú stabilitu“, ktorý by sa používal na pokrývanie nákladov na záchranu bánk v prípade krízy. S najväčšou pravdepodobnosťou by fond s takýmito prostriedkami mohol dosiahnuť 2 – 4 % HDP krajiny. MMF tiež nechal priestor aj pre daňové príjmy národných rozpočtov.

Britský minister financií Alistair Darling na správu reagoval medzi prvými vyhlásením, že banky musia prispieť spoločnosti, v ktorej operujú. Zároveň dodal, že sa treba dohodnúť čím skôr.

Všetky finančné inštitúcie by spočiatku mali platiť rovnakým dielom. Časom by však prirodzene viac platili tie banky, ktoré by sa vystavovali väčšiemu riziku.

MMF tiež navrhol uvaliť na finančný sektor aj daň, ktorou by banky splácali to, že profitujú zo svojho členstva v širšej spoločnosti, čo je v podstate odpoveďou na volanie po zavedení tzv. Tobinovej dane z transakcií.

„Daň z finančných aktivít“ (financial activities tax – FAT) by uvalili na výnosy a odmeny finančných inštitúcií. Vyzbierané prostriedky by smerovali do národných rozpočtov. Ako informuje agentúra Reuters takýto daňový výnos by mohol predstavovať 0,2 – 0,4 % HDP.