MMF odporúča Francúzsku nezvyšovať dane

Napriek signálom, že Francúzsko sa postupne v druhej polovici roka vráti k rastu, MMF naďalej v tomto čase predkladá 0,2 % kontrakciu jeho ekonomiky.

Zároveň predpovedá hospodársky rast v roku 2014 na úrovni 0,8 %.

„Tempo konsolidácie by sa malo v roku 2014 vzhľadom na súčasné plány relatívne uvoľniť, aby neohrozilo ozdravenie. Konsolidácia by mala byť vybalansovaná smerom k obmedzovaniu výdavkov“, uvádza správa MMF.

Vláda sa pri znižovaní deficitu na budúci rok spolieha z dvoch tretín na škrty v oblasti výdavkov a z jednej tretiny na dodatočné zdroje. MMF odporúča ponechať v pláne len časť s obmedzovaním výdavkovej stránky.

Prezident François Hollande stavil na zvrátenie trendu rastúcej nezamestnanosti do konca rok a to za pomoci štátnych subvencií a stáží. Dúfa, že to uvoľní tlak na vyplácanú podporu v nezamestnanosti, ktorá v júni dosiahla rekordný počet 3,28 milióna.

Pre jeho socialistickú vládu je to najvyššou prioritou. „Budem podľa toho súdený“, povedal prezident v rozhovore minulý mesiac.

„Spolu budú mať tieto opatrenia vážny dopad na obdobie do konca roku. Ukáže sa to na trende v nezamestnanosti“, uviedol pre agentúru Reuters zdroj z prostredia francúzskej vlády.

Hollande síce zdôrazňuje, že francúzska ekonomika smeruje po dvoch kvartáloch miernej kontrakcie nahor, je si zároveň vedomý, že stále nebude rast dosť silný, aby generoval pracovné miesta, a to až do druhej polovice budúceho roka.

Vláda preto dotuje pracovné miesta pre mladých ľudí v školách, zdravotníctve a ďalších neziskových sektoroch pod štátnou doménou.

Po pomalom štarte je už takto dočasne zamestnaných 2 500 ľudí. Do konca roka ich má byť 100 tisíc.  

MMF nie je ohľadne zamestnanosti veľmi optimistický. Predpokladá, že počet ľudí bez práce bude tento rok ešte stúpať – zo súčasných 10,2 % na 11,2 %. Kulminovať má na čísle 11,6 % v roku 2014 a zľahka znížiť by sa mala na 11,4 % v roku 2015.

„Sú tu znaky, že francúzska ekonomika sa zotavuje a preto potrebujeme silnejšiu a udržiavanú podporu investíciám a tvorbe pracovných miest, aby sa znížila nezamestnanosť“, dodáva Fond.  

Francúzsko povzbudzuje, aby sa povenovalo výdavkom na regionálnej a miestnej úrovni a komplexnej reforme výdavkov v sociálnej oblasti.

MMF koriguje aj predpoklad vlády v Paríži pokiaľ ide o scenár návratu k prebytkovému štrukturálnemu rozpočtu v roku 2016. Podľa MMF to bude trvať ešte o jeden rok dlhšie.

EurActiv/Reuters