Moody’s dala najvyššiemu ratingu EÚ negatívny výhľad

Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew

Po zmene výhľadu pre vývoj hodnotenia 27-člennej skupiny agentúra nevylučuje aj prípadné odobratie známky Aaa, ktorá potvrdzuje neexistenciu úverového rizika a schopnosť plniť finančné záväzky.

Zmena ratingu bloku môže nastať v prípade, že sa zhorší úverové hodnotenie Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie a Holandska. Ide totiž o krajiny, ktoré patria k najväčším prispievateľom do úniového rozpočtu. Spolu tvoria 45 % rozpočtových príjmov.

Moody’s v júli zhoršila výhľad na negatívny v prípade trojáčkového Nemecka, Holandska a Luxemburska. Stabilný vývoj najvyššieho ratingu pripisuje už len Fínsku. Ani to však nie je odolné voči vplyvu vývoja dlhovej krízy v eurozóne.

Agentúra svoj včerajší krok obhajuje tým, že považuje za racionálne očakávať, že EÚ nebude schopná splácať svoje záväzky s rovnakou pravdepodobnosťou ako v prípade kľúčových členských štátov. Zlepšenie výhľadu naopak nastane po tom, čo sa zlepší aj v spomínaných krajín.

Podľa pravidiel pre úniový rozpočet musia byť príjmy a výdavky vždy vyrovnané. Prípadný schodok sa musí kryť národnými príspevkami, nie dlhmi. V mene EÚ požičiava Európska komisia napríklad pri získavaní prostriedkov na pomoc štátom cez Európsky finančný stabilizačný mechanizmus (EFSM). EÚ tiež vystupuje ako ručiteľ pri niektorých operáciách Európskej investičnej banky.