MVO-čky útočia na nukleárnu energiu

 

Pozadie:

Komisia 8. marca zverejnila Zelenú knihu, ktorá bude predstavovať základ pre diskusie o spoločnej energetickej politike na stretnutí lídrov krajín EÚ. Zelená kniha uvádza zoznam možností ako dosiahnuť „udržateľnú, konkurenčnú a bezpečnú“ ponuku energie v EÚ.

Zahŕňa strategický plán energetickej technológie, ktorá by podporila široké portfólio nízkouhlíkových technológií vrátane obnoviteľných zdrojov energie, čistého uhlia, efektivity energie a nasledujúcej generácie nukleárnych energetických staníc.

Otázky:

Environmentálne MVO spustili kampaň proti tomu, čo považujú za špeciálne zaobchádzanie s jadrovým výskumom v rámci siedmeho rámcového programu EÚ pre výskum (FP7).

Výzva prišla pred stretnutím Rady ministrov pre konkurencieschopnosť, ktoré sa podľa vyhlásenia z 13. marca dohodlo „veľkým konsenzom“ o navrhovanom programe nukleárneho výskumu a vývoja.

Program sa zameriava na energiu nukleárnej fúzie a jej výskum v rámci medzinárodného programu ITER a tiež na nukleárne štiepenie a ochranu pred radiáciou vrátane manažmentu rádioaktívneho odpadu. Je to tiež súčasťou pokusov EÚ o vytvorenie jednotnej Európskej výskumnej oblasti (ERA).

Pozície:

Kritika zo strany MVO sa zameriava na financovanie jadrového výskumu, ktoré by malo byť poskytnuté ustanoveniami zmluvy o Euratom-e, jednej zo zakladajúcich zmlúv EÚ.

„Súčasný návrh Komisie pre FP7 je pozoruhodný tým, že opäť prináša argumenty v prospech jadrovej energie. Jadrová energia by mala vcelku dostať 2951 miliónov eur, kým nukleárna energia dostane tiež 4753 miliónov eur pod programom v rámci Euratom-u,“ tvrdia Priatelia Zeme.

Foratom, európske atómové fórum, tvrdí, že EÚ nebude môcť dosiahnuť svoju ambíciu stať sa nízkouhlíkovou ekonomikou bez nukleárnej energie. Tvrdí, že nadchádzajúca spoločná energetická politika by mala povedať o „environmentálnych výhodách jadrovej energie nahlas a zreteľne“.

Podpora pre jadrovú energiu získala podporu medzi niektorými európskymi vládami, pretože sa zvyšujú obavy o dlhodobé zásoby ropy a zemného plynu a rastúce ceny energie. Nízke emisie oxidu uhličitého z jadrových elektrární tento názor, vzhľadom na ciele EÚ podľa Kjótskeho protokolu, potvrdzujú. Krajiny EÚ ako Fínsko plánujú nové jadrové elektrárne, kým z ďalších napr. Británia zvažuje nárast svojej jadrovej kapacity v súvislosti so zmenšujúcimi sa zásobami ropy a zemného plynu v Severnom mori.

Ďalšie kroky:

  • marec 2006: Mimoriadne stretnutie Rady ministrov (energetiky) bude diskutovať o Zelenej knihy Komisie

  • 23.-24. marec 2006: Summit Európskej rady v Bruseli, ktoré bude zamerané na energetickú politiku

  • 28.-29. marec 2006: Druhé európske jadrové zhromaždenie (ENA), organizované Foratomom, s názvom „Jazdiť na vetre zmeny“.