Na Bali aj o obchode

Pozadie

EÚ a USA 30. novembra oznámili, čo si predstavujú pod pojmom „prevratný návrh“ na širokú dohodu v rámci WTO. Tá by mala odstrániť obchodné tarify na 43 produktov, ktoré boli Svetovou bankou označené za priateľské k životnému prostrediu. Výsledná dohoda by mala vzísť z aktuálneho kola rokovaní z Doha, počas ktorého sa diskutuje predovšetkým o liberalizácii obchodu.

Myšlienka špeciálneho tarifného režimu pre „zelené“ tovary je súčasťou širšej diskusie o daniach a daňovej politike. Lídri rozmýšľajú nad opatreniami, ktoré by mali viesť k celkovej nízkouhlíkovej ekonomike. Takáto podpora by mala pozostávať na jednej strane z podpory ekologických produktov a zároveň z ochrany tých odvetví priemyslu, ktoré sú tradične citlivé na energetické aspekty.

Čoraz častejšie sa v EÚ ozývajú hlasy volajúce po uvalení striktnejších ciel na tovary dovážané z krajín, ktoré majú problém s dodržiavaním ekologických štandardov. Zároveň by mali byť poskytované daňové prázdniny pri predaji tých tovarov, ktoré sú vyrobené spôsobom a za pomoci technológií nepoškodzujúcich životné prostredie.

Otázky

V nedeľu (9. decembra) sa v rámci klimatickej konferencie na Bali stretli ministri hospodárstva a obchodu. Súčasťou ich vedľajšej debaty boli viaceré obchodné otázky dotýkajúce sa klimatickej problematiky.

  • Rozdelenie na Sever a Juh?

Americko-európsky návrh zoznamu 43 produktov je „nekompletný.“ Povedal to Celso Luiz Nunez Amorin, brazílsky minister zahraničia. Podľa neho nemôže byť takýto plán efektívnym nástrojom proti klimatickým zmenám. Brazília je znepokojená najmä tým, že na zozname sa nenachádzajú biopalivá vyrobené z cukrovej trstiny. Práve táto rastlina je jedným z hlavných artiklov, ktoré táto krajina vyváža. Minister rovnako zapochyboval aj o tom, či je predkladaný mechanizmus v súlade s pravidlami slobodného trhu.

S predstaveným návrhom nebol spokojný ani Pakistan. Podľa Aliho Baza, veľvyslanca tejto krajiny v Indonézii, preferenčný zoznam by mal zvýhodňovať len tých výrobcov, ktorí si dokážu zakúpiť drahé výrobné technológie. Inými slovami, zvýhodnené by mali byť len bohatšie krajiny: „Kvôli čomu sme [na Bali]? Sme tu kvôli tomu, aby sme spravili tri veci – rozvoj, obchod a klimatické zmeny – vzájomne sa podporujúcimi, alebo sme tu, aby sme diskutovali o protekcionistických spôsoboch spomaľujúcich proces?“

  • Výmenný mechanizmus obchod – klimatické problémy

Pascal Lamy, šéf WTO, je presvedčený, že rozvíjajúce sa krajiny môžu byť lídrom v ekologických technológiách. Zároveň by podľa jeho slov mohli také štáty profitovať z plánu, aký bol predstavený. Špeciálna schéma redukcie taríf by bola spravodlivejšia, ak by bola zahrnutá do širšieho klimatického globálneho režimu. Dodal: “Vzťah medzi medzinárodným obchodom, teda WTO, a klimatickými zmenami by mohol byť lepšie definovaný na základe konsenzu, medzinárodnej dohody o klimatických zmenách, ktorá by zahŕňala všetkých hlavných znečisťovateľov.”

Nie je isté, či budú špeciálne tarify na zelené tovary súčasťou širšej dohody, ktorá by mala zapojiť bohaté krajiny do technologického transferu sprostredkovaného chudobnejším štátom. Takýto prístup by mohol byť alternatívou k právne záväzným medzinárodným dohodám o redukcii produkcie CO2.