Na summite bude dominovať banková únia

Rada ECOFIN, Zdroj: Rada EÚ

Ministri financií budú dnes hľadať odpoveď na otázku, či budú priamemu dohľadu ECB podliehať všetky banky a či dostane viac času na prebratie všetkých úloh. Práve výsledok ich rokovaní ovplyvní aj vývoj dvojdňového summitu, ktorý začína zajtra (13. decembra 2012).

Na jednej strane však stojí Nemecko odmietajúce systém, kde by ECB dohliadala nad všetkými bankami, trvá len na systémovo dôležitých. Na druhej strane je Francúzsko, ktoré tvrdí, že centrálnej kontrole má podliehať všetkých 6 tisíc bankových inštitúcií v eurozóne. Osobitne stojí ešte skupina krajín mimo eurozóny na čele s Veľkou Britániou a Švédskom a tie sa zasa snažia chrániť národné záujmy.

Berlín zároveň trápi aj otázka potenciálneho konfliktu medzi dvojitou úlohou Európskej centrálnej banky. Žiada preto, aby boli jasne definované hranice medzi úlohou supervízora a správcu menovej politiky. Tento konflikt by sa mohol zvýrazniť najmä v prípade, keď sa ECB bude musieť rozhodnúť o udržiavaní nízkej úrokovej sadzby, čo je výhodné pre banky.

Kompromisný plán dnes ministrom predstaví cyperské predsedníctvo. Podľa dokumentu, ktorý získala agentúra Reuters, by ECB priamo dohliadala nad bankami s aktívami v hodnote viac ako 30 miliárd eur, alebo bankami, ktorých aktíva predstavujú pätinu hospodárskeho výkonu domácej krajiny či bankami operujúcimi minimálne v troch štátoch eurozóny. Zodpovednosť za všetky však bude znášať ECB.

Ministri tiež zvážia aj ďalší cyperský návrh, aby ECB dostala viac času na prebratie svojich úloh. Európski lídri budú zajtra okrem bankového dohľadu rozvíjať aj ďalšie piliere bankovej únie – jednotný rezolučný fond a spoločné schémy garancií vkladov.

Hoci väčšina krajín podporuje myšlienku spoločného dohľadu, väčšie prekážky súvisia práve s ďalším zdieľaním bankového rizika. Svoj súhlas pritom musí dať všetkých 27 štátov EÚ, hoci aj v prípade, že sa banková únia bude spočiatku týkať len členov eurozóny.

Ďalšie kroky:

  • 13. – 14. decembra 2012 – summit Európskej rady, ktorého výsledkom má byť vízia prehlbovania integrácie.
  • Koniec 2012 – politická dohoda na bankovej únii.
  • 2013 – Jednotný rámec dohľadu vstúpi do platnosti.
  • 1. januára 2014 – jednotný systém dohľadu by mal byť plne funkčný.