Nadmerný slovenský deficit, Komisia začala konať

Európske právo umožňuje Komisii podniknúť tento krok v prípade, že členský štát prekročí trojpercentný limit vyplývajúci z Paktu stability a rastu. „V dôsledku hospodárskej krízy si veľká väčšina členských štátov EÚ si v roku 2009 stanovila deficit rozpočtu verejných financií nad úrovňou 3 % HDP. V súlade s európskym plánom na oživenie hospodárstva musíme aj naďalej podporovať ekonomiku, až kým sa nepotvrdí oživenie. Teraz je však takisto čas na navrhnutie koordinovaných stratégií pre ukončenie operácie, aby sme, keď nastane správna chvíľa, mohli začať znižovať závratne stúpajúcu výšku verejných dlhov,“ uistil Joaquín Almunia, komisár pre hospodárske a menové záležitosti.

Disciplinárne konanie môže pre členské štáty eurozóny teoreticky znamenať pokuty za prekročenie trojpercentného stropu respektíve pozastavenie financovania z európskych fondov tých krajín, ktoré euro zatiaľ neprijali. Komisia sa dnes rozhodla konať voči Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Portugalsku, Slovensku a Slovinsku.

Deficity členských štátov rastú pre hospodársku krízu, ktorá má vážne dôsledky pre verejné financie – príjmy klesajú a výdavky na sociálne a stimulačné opatrenia rastú. Spomedzi 27 krajín EÚ už konaniu čelí 11 z nich. Podľa Paktu stability a rastu je úlohou Komisie stanoviť termíny, dokedy majú svoje deficity dostať pod trojpercentný strop.

„Pakt stability a rastu je dostatočne flexibilný na to, aby skombinoval fiškálny stimul v krátkodobom horizonte s konsolidáciou verejných financií v strednodobom horizonte a udržateľnosťou v dlhodobom horizonte, pričom zohľadní aj náklady na starnutie obyvateľstva. Musíme ho však naďalej dôsledne uplatňovať, aby sme upevnili očakávania, že nadmerné deficity sa náležitým spôsobom,“ dodal Almunia

Predtým, ako na jeseň roku 2008 svet zasiahla kríza, sa postup pri nadmernom deficite týkal iba Maďarska a Spojeného kráľovstva. Írsko musí stav verejných financií napraviť do roku 2013, Francúzsko, Poľsko a Španielsko do 2012, Maďarsko, Litva a Rumunsko do 2011 a Grécko by to malo stihnúť do konca budúceho roka.

Slovensko by sa svoj termín malo dozvedieť v novembri. Aj keď komisár Almunia vyhlásil, že po roku 2013 už budú všetky európske štáty pod tromi percentami, podľa zdrojov agentúry Reuters je možné, že v prípade zhoršenia situácie sa termíny budú dať ešte predĺžiť.

(EurActiv / Reuters)