Najbohatší sú Luxemburčania

Krátka správa:

Hrubý domáci produkt prepočítaný na obyvateľa dosahuje v Luxemburgu až 280% európskeho priemeru. Vyplýva to z najnovšej štatistiky Eurostatu, ktorá skúmala HDP na hlavu vyjadrené v kúpyschopnosti obyvateľstva. Druhou najbohatšou krajinou v tomto prepočte je Írsko. Predstihlo by ho len Nórsko, ak by bolo v EÚ (186% priemeru EÚ). Slovensko so 64% zaostáva, ale nie je na tom najhoršie. Najchudobnejšie sú Bulharsko, Rumunsko a pobaltské krajiny:

% HDP na obyvateľa (EU27=100)
1. Luxembursko 280
2. Írsko 146
3. Holandsko 131
4. Rakúsko 128
5. Dánsko 126
Česko 79
Maďarsko 65
Slovensko
64
Poľsko 52
Bulharsko 37

EK vysvetľuje najlepšiu pozíciu Luxemburgu veľkou mobilitou pracovníkov – vo veľkovojvodstve pracuje množstvo ľudí z okolitých krajín, ktorí nemajú luxemburské občianstvo. Vyprodukované bohatstvo sa rozpočítava len medzi hŕstku rezidentov.

Bohatstvo väčšiny krajín sa od roku 2004 zvýšilo. Slovensko si vylepšilo svoju pozíciu až o sedem percentuálnych bodov, čo je najviac z V4. Absolútne najväčším skokanom je opäť Luxembursko – plus 26 bodov.

Naopak, pokles zaznamenalo viacero starých európskych ekonomík – najmä Veľká Británia (zo 122% na 118%), Taliansko (zo 107% na 103%) a Nemecko (zo 117% na 114%).