Najdrahšie pevné linky sú na Slovensku

Foto: flickr.com (just_skizo)

Krátka správa

V EÚ-25 bolo v roku 2005 v priemerne 72% miestnych hovorov cez pevnú linku uskutočnených prostredníctvom bývalých štátnych monopolov, konštatuje nedávny prieskum Eurobarometra. V dvoch krajinách, v Slovinsku a na Cypre, dosiahol tento podiel 100%. Najnižší podiel na trhu kontrolujú títo operátori v Nemecku a Rakúsku, avšak aj tu ide o nadpolovičnú časť, konkrétne 53% a 56%. Pre porovnanie, na Slovensku predstavoval tento podiel 99%.

Podobné štatistické čísla boli zaznamenané aj v prípade vnútroštátnych diaľkových hovorov. V priemere až 66% z nich bolo uskutočnených prostredníctvom služieb bývalých štátnych monopolov. Najmenší podiel bol zaznamenaný vo Fínsku (45%). Naopak najvyšší, teda 100%-ný podiel dosiahlo Slovensko, Cyprus a Slovinsko.

Tieto spoločnosti sprostredkovali v priemere 56% medzinárodných spojení. Najmenší podiel bol opäť zaznamenaný v Nemecku (39%), naopak najvyšší na Malte (98%). Pre porovnanie, na Slovensku šlo o podiel 88%.

Na druhej strane však dominancia bývalých monopolov nezabraňuje všeobecnému znižovaniu cien. V auguste 2006 zaplatil Európan za 10-minútové víkendové spojenie v priemere 0,36 eur na lokálnej úrovni, 0,74 eura na diaľkovej vnútroštátnej linke a 1,79 eura za hovor do zahraničia (konkrétne USA) vrátane DPH. Pred tým v auguste 2004 boli ceny o čosi vyššie: 0,4 eura, 0,9 eura a 2,1 eura.

Spomedzi Európanov telefonovali najdrahšie ľudia na Slovensku. Cez víkend za 10 minút miestneho hovoru zaplatili 0,60 eura, za ten istý čas diaľkového vnútroštátneho spojenia zaplatili 1,29 eura. Na druhej strane však mohli Slováci telefonovať do USA za 5. najnižšiu cenu v EÚ, teda 1,23 eura.

V mobilnej komunikácii je situácia výrazne odlišná. Bezdrôtové siete bývalých štátnych monopolov využívalo v roku 2006 v priemere len 39% zákazníkov (EÚ-25). Títo operátori vo všeobecnosti nedosahujú nadpolovičný podiel na trhu, výnimkou boli opäť len Cyprus (90%) a Slovinsko (71%). Najmenší podiel bol zistený vo Veľkej Británii (26%), Dánsku (32%) a Poľsku (34%). Pre porovnanie, na Slovensku dosiahol neštátny dominantný operátor podiel 56%.

Európska komisia vydala regulačné nariadenia len v prípade cien za využívanie roamingových služieb. V súčasnosti je maximálna cena hovoru v sieti zahraničného mobilného operátora stanovená na 0,30 eura za minútu. V novembri 2007 odštartovala Komisia komplexnú revíziu telekomunikačného sektora, ktorá má zhodnotiť dve dekády prebiehajúcu liberalizáciu.

Podľa správy pozostával telekomunikačný sektor v roku 2004 z asi 24.000 podnikateľských subjektov s ročným obratom 398,6 mld. eur a ziskom 187,2 mld. eur. V období 2001 – 2006 rástol v EÚ-27 obrat v priemere o 4,5% ročne. V samotnom roku 2006 sa tempo rastu podstatne spomalilo a jeho úroveň dosiahla len 1,1%.