„Najšpinavšie elektrárne“ v Nemecku a vo Veľkej Británii

Krátka správa

Dve „najšpinavšie“ elektrárne sa nachádzajú v Grécku, nasleduje šesť nemeckých, dve poľské, a po jednej zo Španielska a Česka. Týchto prvých 12 „favoritov“ má jednu vec spoločnú, všetky elektrárne spaľujú lignit alebo hnedé uhlie, ktoré je oveľa viac znečisťujúce ako iné typy tohto paliva.

Aj keď Veľká Británia nemá žiadnu elektráreň na lignit, v správe sa objavuje pomerne často. Navyše je v porovnaní s minulosťou jednoznačným porazeným, nakoľko v súčasnosti sa na zozname ocitlo o šesť britských elektrární viac ako v roku 2005, kedy bola správa publikovaná po prvý raz. Británii sa rovnako zle vodí aj v uplatňovaní podmienok Schémy obchodu s emisiami (ETS): všetky tamojšie elektrárne prišli o príspevky kvôli vysokej miere produkcie CO2.

Komisia navrhuje na koniec roka 2007 revíziu ETS, ktorej výsledkom by malo byť prijatie nových pravidiel účinných od roku 2013. WWF upozorňuje, že prísnejší ETS s prísnejšími limitmi pre produkciu CO2 bude silným impulzom pre vyradenie „špinavých“ elektrární z prevádzky a ich nahradenie novými zariadeniami na čistejší pohon. Nahradenie uhoľných a zemný plyn spaľujúcich elektrární alternatívnymi obnoviteľnými zdrojmi by umožnilo Európe „priviesť svet k „nízkouhlíkovej“ ekonomike a Zem by sa tak mohla vyhnúť nebezpečným následkom náhlych klimatických zmien.“

Akokoľvek, správa neodporúča využitie technológie „čistého uhlia“ ako vhodný spôsob náhrady. Podľa dokumentu, ak budú jestvujúce elektrárne nahradené „novými uhlie spaľujúcimi stanicami, kontinent bude zablokovaný vysokými úrovňami CO2 na ďalšie desaťročia.“