Najvyššie dane sú Belgicku, Maďarsku a Nemecku

 

Krátka správa:

Daňový klin (tax wedge), teda rozdiel medzi nákladmi zamestnávateľa na pracovnú silu a čistým platom jednotlivého zamestnanca, je najvyšší v Belgicku (55,4%), Nemecku (51,8%), Maďarsku (50,5%) a Francúzsku (50,1%),. Ukazuje to najnovšia správa OECD. Kalkulácia zahŕňa všetky hotovostné dávky, poskytované vládnymi sociálnymi programami.

Pri kalkulácii na jednotlivca s priemerným zárobkom sú najnižšie dane na Novom Zélande (20,5%), v Mexiku (18,2%) a Kórei (17,3%). USA zaznamenali úroveň 29,1%, Veľká Británia 33,5% a Japonsko 27,7%.

Nevážený priemerný daňový klin pre 30 členských krajín OECD bol vyrátaný na úrovni 37,28% pre rok 2005 (pokles z 37,42% v roku 2004). SR sa nachádza mierne nad priemerom s 38,3%, čo je však menej než jej susedia z V4.

Pre zosobášený pár s jedným zamestnaným a dvoma deťmi je daňový klin podľa štúdie OECD najvyšší v Poľsku (42,1%), Švédsku (42,4%) a Turecku (42,7%) a najnižší na Islande (11%), v Írsku (8,1%) a USA (11,9%). Pre rodinu zo SR je to 23,2%.