Namiesto Trojky žiadajú poslanci Európsky menový fond

Zdroj: EP

EP schválil dve nelegislatívne správy hodnotiace pôsobenie tzv. Trojky (EK, ECB, MMF) v problémových krajinách.

Tvrdia, že jej pôsobenie „zabránilo ďalšiemu zhoršovaniu situácie“ pod vplyvom fiškálneho stavu Grécka, Írska či Portugalska vo vrcholiacej kríze. No majú celú plejádu výčitie. 

Zodpovednosť medzi troma zúčastnenými inštitúciami nebola podľa poslancov rovnomerne rozložená a rozdiely medzi nimi spôsobovali, že jej rozhodnutia o podmienkach záchranných programov pre problémové krajiny neboli pod dostatočnou kontrolou.

Parlament tiež kritizuje „príliš optimistické predpoklady“ Trojky, ktoré sa podpísali pod to, že „záchranné“ programy nepriniesli výsledky, aké sa očakávali.

Sociálne dopady škrtov bolo podľa nich potrebné lepšie zanalyzovať vopred.  

Štvrtý mušketier

Kritika sa ušla aj ministrom financií EÚ a Euroskupine, ktorí podľa europoslancov nezvládli svoju zodpovednosť, ako ten orgán, ktorý prijímal konečné rozhodnutia.

„Trojka je ako Traja mušketieri – tiež boli štyria. Euroskupina je štvrtým a hlavným rozhodovateľom“, povedala Silvie Goulard počas debaty v Parlamente.

Niektorí poslanci Trojku považujú za inštitucionalizáciu "nemeckého hlasu" v krízovej EÚ.

Európsky menový fond

Lepším riešením do budúcnosti sa europoslancom zdá byť vytvorenie Európskeho menového fondu, ktorý preberie právomoci Európskej komisie v tejto oblasti. Európska centrálna banka by mala byť len tichým pozorovateľom a účasť MMF by nebola nevyhnutná.

Vznik takejto inštitúcie by si vyžadoval zásah do primárneho práva EÚ.

„V krátkodobom horizonte potrebujeme zväčšiť transparentnosť interných pravidiel Trojky“, povedal jeden zo spravodajcov EP Othmar Karas (EĽS).

"V dlhodobom horizonte by mala jej funkciu plniť Európsky menový fond“, dodal. Ako taký by bol predmetom parlamentnej kontroly.

Konzultačky

Server EU Observer minulý rok informoval o tom, že pomerne neznáma skupina konzultačných firiem, ktorá radila Trojke v programových krajinách, si za tieto služby spoločne vyfakturovala 80 miliónov eur. Podľa EU Observer sa tak dialo často bez tendrov a bez ohľadu na možný konflikt záujmov.

Sociálny zmier

Druhá správa, ktorá prešla výborom EP pre sociálne veci, zdôrazňuje, že súčasťou záchranných programov musí byť aj sociálny rozmer a plán na tvorbu pracovných miest po bezprostrednej stabilizácii.

Socialisti tvrdia, že inštrukcie Trojky pochovali výsledky desaťročia vyjednávaní medzi sociálnymi partnermi v dotknutých krajinách.

Pozície

Spravodajca uznesenia Othmar Karas (EĽS): "Bez Trojky by niektoré krajiny úplne zbankrotovali. Zrušiť Trojku okamžite neprichádza do úvahy".

Europoslanec Nils Torvalds (ALDE) tiež hovorí, že Trojku bolo treba, hoci došlo k chybám. „Je mi ale ľúto, že európske inštitúcie sa stávajú obetným baránkom, keď politická zodpovednosť leží na pleciach ministrov financií a vlád. Do budúcnosti musíme mať krízový manažment, ktorý sa jasne zodpovedá demokratickým štruktúram“.

Šéf eurosocialsitov v EP Hannes Swoboda : "Socialisti a demokrati boli prví, ktorí spochybňovali deštruktívne politiky. Ukázalo sa, že Európa zlyháva vtedy, keď nerešpektuje komunitárnu metódu."