Napätie na summite EÚ-Rusko

Vladimír Putin

Pozadie:

Európski lídri pricestovali 24. novembra do fínskeho mesta Helsinki na summit, ktorého cieľom bolo započať novú fázu vo vzťahoch EÚ s Ruskom.

Poľsko vetovalo obnovenie dohody o partnerstve a spolupráci (PCA) s Ruskom a začiatok rokovaní o nej podmienilo tým, aby Moskva zrušila zákaz na dovoz poľského mäsa, zavedený pred rokom.

Obnovenie PCA ponúkalo EÚ možnosť dohodnúť sa o cieľoch a základných princípoch energetickej spolupráce s Ruskom, pretože Moskva stále odmieta ratifikovať zmluvu o Energetickej charte, ktorá by otvorila jeho energetický trh zahraničným investorom.

Otázky:

EÚ aj Rusko podčiarkli „pozitívny spôsob“, ktorým sa ich spolupráca vyvíjala počas posledných šiestich mesiacov.

Hlavným výsledkom summitu však bola iba dohoda o postupnom skončení poplatkov pre európske letecké spoločnosti za lety nad Sibírom. „To urobí európskych prepravcov omnoho viac konkurencieschopnými na trasách medzi Európou a Áziou,“ vyhlásilo Fínsko ako predsenícka krajina.

Poľsko však trvalo na svojom vete vo veci začatia rokovaní o novej dohode o partnerstve a spolupráci s Ruskom, pretože Moskva odmietala vziať do úvahy zrušenie už rok starého zákazu na dovoz poľského mäsa z hygienických dôvodov.

Predseda Komisie Barroso požiadal Rusko o zrušenie zákazu a povedal, že toto opatrenie bolo „neprimerané“. Túto otázku možno dokážu vyriešiť trojstranné rokovania medzi Moskvou, Bruselom a Varšavou  – dve strany súhlasili, že rokovania sa začnú, len čo Poľsko upustí od svojho veta.

Ešte pred summitom Rusko hrozilo, že zákaz rozšíri na celú EÚ kvôli obavám z horúčky ošípaných v Rumunsku a Bulharsku, ktoré sa majú stať členskými štátmi v roku 2007.

„V pondelok vysielame tím expertov, ktorí vysvetlia prechodné opatrenia, ktoré zamýšľa EÚ vo vzťahu k Rumunsku a Bulharsku a ktorí sa pokúsi utíšiť ruské obavy,“ povedal hovorca Komisie Philip Tod.

Avšak aj spor o zákaze dovozu mäsa bol zatienený omnoho väčšou kauzou – správami o smrti niekdajšieho ruského špióna Alexandra Litvinenka v Londýne, ktorý zomrel na záhadné rádioaktívne otrávenie. Litvinenko na svojej smrteľnej posteli obvinil Kremeľ z toho, že bol zainteresovaný na jeho otrávaní.

Putin tieto obvinenia odmietol a povedal, že Litvinenkova smrť „bola použitá na politické špekulácie“.

Pokiaľ ide o energiu, na summit priniesol kvôli zablokovaniu rozhovorov o PCA len k malý pokrok. Vo vyhlásení predsedníckej krajiny sa hovorí, že spolupráca medzi EÚ a Ruskom je „založená na pozitívnej vzájomnej závislosti“.

„Energetický sektor potrebuje fungovať transparentným a predvídateľným spôsobom, založeným na reciprocite,“  znelo vyhlásenie Fínska.