„Napätý pokoj“ podľa komisára Almuniu

Krátka správa:

Európe sa ešte stále nepodarilo vrátiť späť k normálu, pretože „riziko tak výrazne zasiahlo finančný trh, že je ťažké určiť, koľko inštitúcií je ešte ohrozených,“ vyhlásil komisár pre ekonomické a menové záležitosti Joaquín Almunia počas prednášky v Centre pre transatlantické vzťahy vo Washingtone.

EÚ vyviazla z globálnych finančných otrasov relatívne nepoškodená. Ťažké straty utrpeli len dve nemecké banky a britská Northern Rock, ktoré boli napojené na americký hypotekárny trh. „Našťastie to boli len ojedinelé prípady, ktoré sa nepreliali cezhranične,“ doplnil komisár. Dodal, že EÚ zachránil najmä iný systém fungovania hypotekárnych trhov a prísnejšie úverové pravidlá v bankách. V neposlednom rade však veľmi pozitívnu úlohu zohral aktuálny systém dohľadu v EÚ, vyhlásil Almunia.

Napriek pozitívnemu hodnoteniu sú však nevyhnutné „zlepšenia najmä v cezhraničnej spolupráci a výmene informácií“ medzi národnými regulátormi finančný trhov. Joaquín Almunia chce iniciovať opatrenia v niekoľkých oblastiach:

  • transparentnosť – ľahšia identifikácia rizika vo finančných operáciách
  • ohodnotenie a účtovanie aktív
  • silnejší dozor nad finančným trhom

Na záver Lisabonského summitu prijali lídri Nemecka, Francúzska a Veľkej Británie spoločnú deklaráciu s podobným obsahom. Angela Merkelová, Nicolas Sarkozy a Gordon Brown v nej žiadajú viac transparentnosti vo finančných operáciách, aby sa v budúcnosti predišlo podobným globálnym krízam, aká zachvátila svet v lete. Žiadajú najmä lepšiu výmenu informácií o hedge fondoch. Vyzvali ministrov financií EÚ, aby posúdili situáciu a predložili možné riešenia na marcovom summite EÚ.

Joaquín Almunia potvrdil, že napriek kríze by EÚ mala v roku 2007 rásť tempom 2,8% HDP. Ide však o vrchol ekonomického cyklu a v ďalších rokoch očakáva pokles a mierne utlmenie ekonomickej aktivity v Európe. Dôvodov je nieľkoko:

  • slabý dolár, čo znižuje európsky export
  • očakávané prísnejšie úverové podmienky, čo by malo oslabiť domáci dopyt
  • narušená investičná dôvera

Európska komisia chce analyzovať možné opatrenia na zlepšenie fungovania finančného trhu. Konkrétne závery by mali byť známe do konca roku 2008.