Nárast patentov v Číne – 212% od roku 2000

 

Krátka správa:

Podľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) vzrástlo množstvo žiadostí o patent z Japonska, Severnej Kórey a Číny od roku 2000 v uvedenom poradí o 162%, 200% a 212%. Tieto miery rastu odrážajú rýchlo rastúcu technologickú silu severovýchodnej Ázie.

Prvá päťka štátov, ktoré si zaregistrovali najväčší počet patentov, je naďalej tvorená USA, Japonskom, Nemeckom, Francúzskom a Spojeným kráľovstvom. Holandsko, Švédsko, Taliansko a Fínsko sú tiež medzi 15-imi štátmi. Najvyšší ročný nárast v EÚ-25 bol zaznamenaný vo Fínsku – o 11.6% v roku 2005. Počas toho istého obdobia počet žiadostí z Číny vzrástol o 43.7%.

Pokiaľ ide o medzinárodný biznis, holandský výrobca Philips podal najviac – 2462 žiadostí a bol nasledovaný firmami Matsushita, Siemens a Nokia.

V súčasnosti sú v Európe udeľované patenty na národnom základe cez Európsky patentový úrad (EPO), ktorý udeľuje európsky patent. Každý členský štát však tiež môže požiadať o preloženie európskeho patentu do svojho úradného jazyka.

Vytvorenie patentu spoločenstva, jednotného patentu legálne platného v EÚ, je na stole v EÚ roky, blokované Radou. Patent spoločenstva by eventuálne znamenal menšiu potrebu na prekladanie a teda lacnejšie patenty pre podniky.