Naše regióny zaostávajú v konkurencieschopnosti – okrem Bratislavy

Krátka správa

Európsky index konkurencieschopnosti 2006, zverejnený 24. novembra akademikmi z britskej Sheffieldskej univerzity a americkej Univerzity Georga Washingtona, ukazuje, že väčšina regiónov v desiatich nových členských krajinách je „značne menej konkurencieschopná než európsky priemer“.

Štúdia porovnáva 118 regiónov na základe HDP, produktivity pracovnej sily, úrovne investícií a zamestnanosti do aktivít výskumu a vývoja, počtu žiadostí o patent a dopravnej . infraštruktúry. Nad priemerom EÚ sa z nových členských krajín nachádza len Praha (7. miesto), Bratislava (10. miesto) a maďarský región Közép-Magyarország, do ktorého patrí aj Budapešť (47. miesto).

Brusel sa po prvý krát stal najkonkurencieschopnejším regiónom Európy, keď predbehol región Uusimaa okolo Helsínk (2. miesto). Ďakovať za to môže najmä vysokej úrovni verejných investícií vo verejnom sektore, ktorú má prostredníctvo aktivít Komisie. Tretí je širší región Paríža (Ile de France) a štvrtý Štokholm.

Oproti poslednému takémuto výskumu (2004) sa najviac zlepšilo Španielsko – nahor postúpili všetky jeho regióny. Regióny Nemecka a Holandska zas zaznamenali pokles.

Dr Robert Huggins, ktorý index vyvinul, povedal: „Správa ukazuje viacero problémov v súvislosti so snahou Európy zlepšiť svoju konkurencieschopnosť. Regiónom na dne rebríčka chýba predovšetkým ekonomická a priemyselná infraštruktúra, ktorú možno nájsť v najviac konkurencieschopných regiónoch. Často sú tiež situované na odľahlých miestach… a nie sú schopné spojiť sa s hlavnými európskymi trhmi.“

V národnom porovnaní je na čele opäť Fínsko, po ňom Luxembursko, Švajčiarsko, Nórsko a Dánsko. Na spodku sa zas nachádza Lotyšsko, Litva a Estónsko.