Návrh rozpočtu na stole – euro zatiaľ neisté

Euro

Krátka správa

Podľa návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý zverejnilo ministerstvo financií, by nemal schodok prekročiť 2,3% HDP – ministerstvo ráta s príjmami vo výške 345,953 miliardy korún a s výdavkami 370,171 miliardy korún.

Slovensko tak splní trojpercentný limit maastrichtských kritérií. Ďalší materiál, z ministerstva zahraničných vecí, však upozorňuje, že sa v európskych inštitúciách zatiaľ nečrtá jednoznačne kladné hodnotenie našej pripravenosti na zavedenie eura v roku 2009. Aj vláda včera prvýkrát priznala, že Slovensko však nemá isté, či Európska komisia schváli naše prijatie do eurozóny.

Podľa niektorých ekonomických analytikov nám Komisia môže v návrhu budúcoročného rozpočtu vyčítať, že pri vysokom raste neznižujeme razantnejšie deficit. Pri 2,3% predpokladanom deficite na budúci rok predpokladá ministerstvo financií na rok 2009 deficit 1,8% a na 2010 deficit 0,8%. Odhad vývoja ostatných makroekonomických ukazovateľov je nasledujúci:

2007 2008 2009 2010
Deficit verejných financií (% HDP) 2,9 2,3 1,8 0,8
Inflácia (%) 2,4 2 2,4 2,4
Rast HDP (%) 8,8 6,8 5,8 5
Nezamestnanosť (%) 10,7 9,8 9,4 9
Rast reálnych miezd (%) 4,5 4,5 3,7 3,8