Nemeckej ekonomike zrejme opäť dochádza para

Zdroj: www.creativecommons.org

Pozadie

Mnohé opatrenia, ktoré vyplývali z potreby konsolidácie krajiny po zjednotení v roku 1990, znamenali pre nemeckú ekonomiku značnú záťaž. Šlo najmä o dôsledky masívneho investovania do budovania infraštruktúry, ku ktorému sa čoskoro pridružila potreba zvýšiť prostriedky na sociálne výdaje.

V druhej polovici roka 2006 nastala prekvapivá ekonomická konjunktúra po tom, čo vláda oznámila, že v roku 2007, teda po prvý raz za 5 rokov, nebude mať krajina problém s dodržaním podmienok Paktu stability a rastu. Zavládol všeobecný optimizmus, že Nemecko by sa mohlo opätovne dostať do svojej pôvodnej ekonomickej formy a že by sa opäť mohlo vrátiť do pozície motora európskej ekonomiky.

Otázky

Akokoľvek, posledné ekonomické ukazovatele tak optimistické nie sú:

Žiadny ekonomický obrat: Podľa poslednej mesačnej správy nemeckej Bundesbanky sa hospodársky rast krajiny postupne spomaľuje. V druhom kvartáli 2007 narástla ekonomika len o 0,3%. Krajina pociťuje dopady zvýšenia DPH o 3% naplánovaného na začiatok roka 2007, čo urýchlilo rozhodnutia spotrebiteľov, ktorí tak vo vyššej miere investovali počas roka 2006 do nákupu tovarov. Po aktualizácii DPH v tomto roku tak došlo k poklesu miery nákupu. Mierna zima obmedzila zvyčajný obrat v stavebníctve. Ekonomický rast je založený prevažne na exporte, ktorý v druhom kvartáli 2007 vzrástol o 1%. Menej priaznivé obchodné obdobia mali však celkovo negatívny dopad na príjmy vyplývajúce z jeho rastu.

Pesimistické obchodné očakávania: Následne po tom, čo dosiahli ceny svoj vrchol, index podnikateľského prostredia sa od jari 2007 podľa hodnotenia inštitútu IFO permanentne znižuje. Očakávanie obchodných lídrov sú najnižšie od prvej polovice roka 2005. IFO uzatvára, že aj napriek súčasnej relatívne pozitívnej obchodnej situácii sa Nemecko približuje k svojej prvej recesii v období od roku 2001.

Rast miery zamestnanosti, pokles kvality pracovných miest a nedostatok talentovanej pracovnej sily: Zamestnanosť sa môže stať výrazným úspechom vlády kancelárky Angely Merkelovej. Podľa očakávaní nemeckého Spolkového úradu práce, do pracovného pomeru nastúpilo za posledných rok ďalších 633 tis. ľudí. Počas toho istého časového obdobia sa tak nezamestnanosť znížila o 666 tis. osôb. V súčasnosti je tak bez práce 3,76 mil. obyvateľov, čo zodpovedá miere nezamestnanosti 9%.

Podľa prieskumu Vyhliadky zamestnanosti z dielne Manpower, tento pozitívny efekt bude zrejme pokračovať. Reprezentatívny prieskum, v rámci ktorého boli oslovené tisícky zamestnávateľov, ukázal, že mnoho firiem a spoločností očakáva pred koncom roka 2007 najatie ďalších pracovníkov. Ide najmä o oblasť sériovej výroby, stavebníctva a sektora služieb. Správa však taktiež poukazuje na trend úbytku kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce.

Rastie najmä miera zamestnávania nekvalifikovanej pracovnej sily. Štatistiky z júna 2007 napovedajú, že počas tohto mesiaca bolo vytvorených štvornásobne viac takých miest, ktoré obsadili nekvalifikovaní pracovníci zamestnaní na čiastočný úväzok. Výrazne zaostáva vytváranie pozícií, na ktorých by boli zamestnaní ľudia na plný úväzok a teda by odvádzali sociálne poistenie a iné dávky. Tento fakt nie je neprehliadnuteľný, nakoľko jeden zamestnanec odvedie do sociálneho systému minimálne 5 tis. eur ročne, v závislosti od konkrétnych pracovných a platových podmienok.

Stagnácia hrubého príjmu: Niektoré roky, počas ktorých rástli platy pomalším tempom ako inflácia, viedli k situácii, v ktorej, ako píše Das Bild, „Čisté príjmy sú tak nízke ako pred 20 rokmi.“ V skutočnosti hrubý príjem manuálnych pracovníkov naozaj stagnuje, pričom priemerný mesačný čistý plat dosahuje výšku 1320 eur. Niektorí komentátori však namietajú, že posledné ukazovatele zahŕňajú aj východnú oblasť Nemecka, ktorá ešte pred 20 rokmi nebola súčasťou spolkového štátu. Faktom je, že aj napriek značnému rastu celej východnej časti zostávajú platy tamojších pracovníkov výrazne pod úrovňou platov v západnej časti. Komentátori tiež navrhujú, aby sa v budúcnosti bral v úvahu aj rast platov zamestnancov na čiastočný úväzok.

Odborári a špecialisti na zamestnanosť kritizujú skutočnosť, že 1,5 mil. Nemcov pracuje za hodinovú mzdu nižšiu ako 5 eur na hodinu. Najcitovanejším príkladom sú zamestnanci poskytujúci vlasové kadernícke služby v spolkovej krajine Sachsen-Anhalt, ktorí musia prežiť z kolektívne vyjednaného platu 3,82 eur na hodinu. Odborové zväzy bojujú za presadenie minimálnej hodinovej mzdy na úrovni 7,50 eur.