Nemeckí podnikatelia sú čoraz skeptickejší

Kríza finančných trhov sa čoraz viac prejavuje aj v reálnej ekonomike. Situácia v Nemecku, ktorého hospodárstvo tvorí tretinu výkonu krajín eurozóny, sa značne komplikuje. Podľa prieskumu mníchovského Inštitútu pre výskum hospodárstva Ifo sa klíma v podnikateľskom prostredí zhoršila o 2,5 boda. Kým index podnikateľskej dôvery v septembri dosahoval 92,9 bodu, v októbri poklesol na úroveň 90,2 bodu.

Prieskum dôvery sa považuje za dôležitý idikátor atmosféry medzi nemeckými podnikateľmi a Ifo pravidelne oslovuje okolo 7000 manažérov. Kým ešte koncom februára sa zdalo, že po prvotných problémoch bola nemecká ekonomika v dobrej kondícii, najmä vďaka zvýšeniu dôvery v maloobchode, o tri mesiace už klesol na trojročné minimum.

Analytici za hlavné príčiny problémov najsilnejšieho európskeho hospodárstva označili vysoké ceny ropy a spomaľovanie strategického exportu. Vývoz brzdilo hlavne silné euro a pokračujúca kríza na trhu rezidenčných nehnuteľností v USA, ktorá vyvrcholila v septembri kolapsom spoločnosti Lehmann Brothers a jej dôsledky odvtedy naberajú globálne rozmery.

Dnešný stav indexu zaznamenáva už piaty medzimesačný pokles v rade. Aj keď opýtaní považujú súčasnú ekonomickú situáciu za nezmenenú – na najbližších šesť mesiacov sa pozerajú veľmi pesimisticky. Podľa Hansa-Wernera Sinna, prezidenta Ifo, je to pre to, že sa firmy pripravujú na pokles obchodných aktivít na trhu. Negatívny vývoj najviac zasiahne priemysel. Skeptickí sú aj podnikatelia v stavebnom sektore, maloobchode a veľkoobchode.

Podľa oslovených výrobcov sa bude naďalej oslabovať aj vývoz a s ním produkčné kapacity. Dôsledky zníženej výroby sa prejavia na trhu práce, pretože v najbližšom období v krajine nebudú vznikať takmer žiadne pracovné príležitosti.

Nastupujúca recesia ovplyvňuje aj redukciu inflácie a podľa britského denníka Financial Times môžeme očakávať značné straty finančnej politiky Európskej centrálnej banky. Prezident ECB Jean-Claude Trichet vyhlásil, že môže dôjsť k ďalšiemu znižovaniu kľúčových úrokových sadzieb. K poslednému zníženiu o pol percenta na 3,7 % došlo začiatkom októbra. O ďalšom postupe sa bude rokovať 6. novembra. Experti na finančné trhy predpokladajú rovnaký vývin ako posledný mesiac – opakované zníženie o pol percenta na 3,2 %.