Nemecko prijalo limity CO2

Zdroj: www.creativecommons.org

Krátka správa

„Akceptujeme to (rozhodnutie Komisie)“, povedal nemecký minister životného prostredia Sigmar Gabriel novinárom 9. februára 2007 v Berlíne. Dodal, že nemecká vláda chce „zdôrazniť, že podporujeme európske obchodovanie s emisiami“.

Pôvodne Žiadalo Nemecko povolenie na 482 miliónov ton emisií CO2 ročne, Komisia však jeho limit znížila na 453 miliónov, teda o 6%. V určitom momente dokonca Berlín pohrozil žalobou voči Komisii, pretože exekutíva EÚ odmietla kompromisné riešenie. Krajina však nakoniec ustúpila po tom, ako sa rozdiel medzi pozíciami priblížil. „Boli sme vzdialení len 2%“, povedal Gabriel.

Slovensko, ktoré podalo v rovnakej veci žalobu na Komisiu minulý týždeň, tak ostlo vo svojom spore s Bruselom samo.

V ten istý deň, keď minister oznámil zmenu nemeckého postoja, podpísali zástupcovia leteckého a turistického priemyslu a operátorov letísk memorandum, v ktorom vyhlásili, že sa pridajú k Systému obchodovania s emisiami (ETS) – od roku 2011 pre všetky vnútroeurópske letu, o rok neskôr aj pre medzikontinentálne.

Memorandum podporila aj spoločnosť Lufthansa, ktorej manažment sa doteraz staval otvorene proti zahrnutiu leteckej dopravy do ETS. Najväčší nemecký letecký prepravca však teraz podpísal dokument, ktorý „víta obchodovanie s emisiami ako konzekventný krok“, pretože je v porovnaní s tvrdými reguláciami „ekologicky efektívnejší a ekonomicky zmysluplnejší“.