Nemecko sa chráni pred zahraničnými investormi

Zákon je namierený proti štátmi kontrolovaným investičným fondom z krajín ako Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Čína, ši Rusko, ktoré kapitálovo prenikajú do európskych firiem. Nemecko sa obáva, že by mohli prevziať kontrolu nad strategickými priemyselnými odvetviami, ako je energetika, telekomunikácie či bankovníctvo.

Ak zákon podporí parlament, federálna vláda získa právo vetovať akúkoľvek zahraničnú investíciu, nepochádzajúcu z EÚ alebo EZVO (Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island), ktorej výška bude minimálne 25% podielu v danej firme, ak ju bude považovať za hrozbu národnej bezpečnosti.

Priemyselné združenia sa obávajú, že zákon odstraší investorov. Minister hospodárstva Michael Glos však trvá na tom, že pôjde o „mimoriadne zriedkavý“ nástroj a „väčšina zahraničných investícií nebude ovplyvnená“. „Nemecko je a ostane otvorené zahraničným investíciám“, tvrdí minister.

Werner Schnappauf ktorý vedie najväčší nemecký priemyselný zväz – Bundesverband ded Deutschen Industrien (BDI) si však myslí, že zákon vysiela „zlý signál o Nemecku ako o mieste, kde investovať“.

„Ako popredná exportná krajina sveta a kľúčový zdroj zahraničných investícií je Nemecko ťažko závislé na otvorených trhoch“, zdôraznil a podčiarkol, že zahraničné investície vytvárajú v krajine asi dva milióny pracovných miest.

Podľa BDI zákon porušuje legislatívu EÚ o slobodnom pohybe kapitálu – sloboda platí pre investorov z EÚ i iných krajín. Okrem toho považuje definíciu „národnej bezpečnosti“ za príliš širokú.

Vláda však tvrdí, že len zjednocuje nemecké právo s podobnou legislatívou platnou v USA, Británii či Francúzsku.

Riziká spojené s investičnými fondmi kontrolovanými cudzími štátmi začínajú znepokojovať aj EÚ. Celosvetovo ich aktíva dosiahli asi 2,5 bilióna dolárov. Pri súčasnej kríze na finančných trhoch využili viaceré americké i európske banky veľké investičné injekcie práve z tohto zdroja.

Vo februári predložila Komisia návrh, na základe ktorého by boli tieto investičné fondy vyzvané, aby zverejnili svoje investičné ciele a vzťahy s vládou domovskej krajiny, ako aj veľkosť a zdroje aktív, meny v ktorých sú držané a pravidlá podľa ktorých fungujú.