Nemecko váha nad vytvorením „zlej banky“

Pozadie:

Nemecko na finančný kolaps v októbri 2008 reagovalo 500-miliardovým záchranným balíkom. Nemecký minister financií Peer Steinbrück sa obáva, že svet po skončení krízy čaká inflačná kríza v dôsledku obrovskej likvidity pumpovanej do trhov. Pripustil však, že vlády celého sveta nemali inú alternatívu na boj proti hospodárskej kríze.

Otázky:

„Moje analýzy aj návrhy sú hotové a kancelárka je už informovaná,“ povedal Steinbrück pre Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. „Po veľkonočnej prestávke bude vláda interne rokovať o stratégii, čo urobiť s problematickými aktívami.“ Stále stojí za svojím negatívnym stanoviskom voči vytvoreniu „zlej banky“, pričom zdôraznil, že ju určite nevytvoria pred septembrovými federálnymi voľbami. „Úplne odmietam centrálnu zlú banku,“ vyhlásil. „Zasiahnuté banky a ich investori budú musieť vziať na seba najvyšší stupeň zodpovednosti za svoje vlastné toxické aktíva.“

Vytvorenie „zlej banky“ by bolo najradikálnejším krokom Nemecka v snahe o prekonanie finančnej krízy. Vďaka tejto schéme by banky nahromadili toxické aktíva do jednej separovanej inštitúcie, ktorá by bola centrálne riadená a garantovaná štátom, aby sa zabránilo ďalším stratám na hodnote, kým kríza nepominie.

Čo teda s toxickými aktívami?

Steinbrück v rozhovore povedal, že pokiaľ sa všetky zlé aktíva zhromaždia na jednom mieste v zlej banke, pre daňových poplatníkov by to znamenalo záťaž vo výške 200 miliárd eur. Minister tvrdí, že v rámci svojho plánu navrhuje rozdeliť zlé aktíva na dve skupiny – toxické a tie, ktoré len dočasne trpia pre problémy s likviditou.

(EurActiv / Reuters)