Nemecký inštitút: Finančné trhy sú odolnejšie voči kríze

Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew

V septembri uplynie päť rokov od krachu banky Lehman Brothers, ktorá v Spojených štátoch spustila finančnú krízu. Tá následne nabrala globálne rozmery. Mnohé krajiny sa s jej dôsledkami vyrovnávajú dodnes.

Ako však vyplýva zo štúdie Inštitútu nemeckej ekonomiky  (Institut der deutschen Wirtschaft Köln, IW) medzinárodné finančné trhy sú teraz výrazne odolnejšie voči kríze. Hlavným dôvodom je sprísnenie kapitálových požiadaviek, ktoré banky prinútilo svoje obchody zabezpečiť väčším podielom vlastného kapitálu. To zvýšilo celkovú odolnosť finančného systému.

„Vďaka novým pravidlám sú peniaze daňových poplatníkov v bankách lepšie chránené ako doteraz," konštatoval šéf inštitútu Michael Hüther. „Teraz je dôležité, aby sa finančný dozor ako arbiter nebál pri porušeniach dôsledne vyťahovať červenú kartu,“ dodal.

Inštitút však zároveň kritizoval EÚ za udelenie množstva výnimiek zo sprísnených požiadaviek vzťahujúcich sa na vlastný kapitál finančných inštitúcií. Za nedostatočné považuje aj nedávno predložené návrhy týkajúce sa podielu veriteľov na záchrane bánk.

Ide o jeden z pilierov bankovej únie, ktorý má zaviesť spoločné pravidlá proti úpadku bánk a pre zásahy v bankách s finančnými problémami. Cieľom je, aby sa bankové straty viac delili na medzi akcionárov a veriteľov a nie medzi daňových poplatníkov.

Od ďalšieho piliera bankovej únie – spoločného európskeho bankového dohľadu – si inštitút sľubuje zlepšenie kontroly. Hlavnú rolu bude hrať Európska centrálna banka, ktorá bude od budúceho roka koordinovať dohľad nad všetkými bankami v eurozóne.

Pozornosť bude venovať najmä 150 – 200 bankám s aktívami presahujúcim 30 miliárd eur (systémové banky), alebo ak predstavujú viac ako pätinu hospodárskeho výkonu domácej krajiny. Zatiaľ však nie je isté, či ECB v krízovom prípade zasiahne tvrdo.

Spoločný efektívny dohľad je však podľa IW dôležitý, pretože kontrolné orgány viacerých krajín eurozóny boli v minulosti príliš benevolentné.

Inštitút tiež poukázal na to, že finančnú krízu rýchlo prekonali práve tie krajiny eurozóny, ktoré „svoje problémové banky dôsledne zlikvidovali“. Ide napríklad o Nemecko a Rakúsko.

(EurActiv/TASR)