Nemecký priemysel sa cíti diskriminovaný kvôli CO2

životné prostredie, kjóto, kjótsky, emisie, klimatické

 

Krátka správa

Nemecký železiarsky a oceliarsky priemysel si myslí, že čelí „nerovnému zaobchádzaniu“ v spôsobe, akým mu boli pridelené emisné limity pre CO2 v porovnaní so sektormi v iných krajinách s podobnou veľkosťou. Diskriminácia má viesť k „veľkému tlaku“ na konkurencieschopnosť dotknutých nemeckých firiem.

Líder asociácie oceliarskeho priemyslu v Nemecku Dieter Ameling pre Fianncial Times Deutschland 25. januára povedal, že Nemecku bol určený omnoho prísnejší národný alokačný plán, než napríklad Francúzsku a Británii.

Tieto krajiny majú čeliť menšiemu množstvu reštrikcií a „môžu teda rozšíriť výrobu bez toho, aby museli kupovať dodatočné limity“, tvrdí D. Ameling.

Od Komisie preto žiada, aby pre druhú fázu obchodu s emisiami (2008-2012) revidovala alokačné kritériá používané na určovanie emisných limitov. Dovtedy má byť EU-ETS pozastavený. Krajiny EÚ majú predložiť Národné alokačné plány pre druhú fázu do 30.júna 2006.

Nemecký energetický a priemyselný sektor získal pre 2005.2007 limit vo výške 503 Mt CO2 ročne. Pre roky 2008-2012 sa predbežne počíta s 495 Mt p.a.

Systém EU-ETS sa stal bezprostredne po spustení terčom kritiky aj zo strany slovenskej Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), v ktorej sú zastúpené aj veľké hutnícke podniky. Kritizovala rozhodnutie Komisie znížiť v konečnej alokácii Slovensku limity oproti hodnotám, s ktorými sa počítalo pri predbežných plánoch.

Podľa niektorých environmentálnych organizácií je kritika časti podnikov voči EU-ETS iba prejavom neochoty prebrať časť zodpovednosti za trvalo udržateľné životné prostredie.