Nemecký priemysel upozorňuje na nedostatok surovín

Pozadie:

V novembri 2008 komisár Günter Verheugen, zodpovedný za podnikanie, prezentoval novú integrovanú stratégiu pre nerastné suroviny. Iniciatíva vznikla na základe znepokojenia, ktoré vyvolal globálny nedostatok surovín a zväčšujúci sa environmentálny vplyv populácie planéty.

Komisia navrhla stratégiu založenú na troch pilieroch:

  • Lepší a nenarušiteľný prístup k nerastným surovinám na svetových trhoch.
  • Rozvoj podmienok pre ťažbu nerastných surovín v rámci Európy.
  • Zníženie spotreby nerastných surovín v EÚ efektívnejším využívaním zdrojov a recyklovaním.

Otázky:

„Čaká nás výpadok nerastných surovín,“ tvrdí Ulrich Grillo, predseda skupiny BDI a výkonný riaditeľ nemeckého producenta zinku – Grillo-Werke. „Svetové, európske a národné obmedzenia pohybu komodít majú negatívny vplyv na rast nemeckého priemyslu, čo zdržuje obnovu najväčšej ekonomiky starého kontinentu.“

Len Čína obmedzila obchod so surovými materiálmi a polospracovanými produktmi zavedením takmer štyroch stoviek exportných ciel. Tým narušili dodávku medi a neodymia, ktoré sa využívajú pri tvorbe laserových zariadení.

Okrem toho plánuje  od roku 2010 zaviesť vracanie DPH na dovoz kovového šrotu. Keď to urobila naposledy, vyprázdnila celý trh.

Kovový šrot: Odpad alebo užitočný produkt?

Vývoz druhotných surových materiálov z Európy v posledných rokoch podľa jeho slov zosilnel. „Takýto export je často ilegálny,“ uviedol. „Odpad sa často posiela preč ako využiteľný tovar alebo s falošnou dokumentáciou. Najhoršou prekážkou je určenie hranice medzi neužitočným a užitočným materiálom.“

Podľa Grilla v Nemecku sa na kov recyklovala len menej ako polovica áut poslaná na zošrotovanie. Odhaduje, že 40 % zo zvyšku odišlo za hranice bez označenia, že ide o export.

Nemeckí priemyselníci majú obavy aj zo zvyšujúcej sa koncentrácie svetových zásob komodít v rukách hŕstky silných spoločností. A tiež ich znepokojuje zväčšujúci sa vplyv Číny, ktorá vykupuje podiely v niklových baniach v Kanade a Južnej Amerike.

Grillo teda vyzval k väčšej politickej angažovanosti v otázkach európskych zásob komodít.

Európska iniciatíva

V máji minulého roku európski ministri, zodpovední za priemysel, podporili iniciatívu na zaistenie lepšieho prístupu k surovým materiálom pre fabriky, keďže konkurenčný dopyt po komoditách, napríklad drahých kovoch, sa pre globalizáciu zintenzívnil. Do konca rok 2009 by mal byť hotový zoznam kriticky nedostatkových nerastných surovín.

Vplyvom novej stratégie, ktorá by mala vstúpiť do platnosti budúci rok, by sa mala znížiť spotreba základných prírodných zdrojov a to ich efektívnejším využívaním a recykláciou.

(EurActiv/Reuters)