Netreba míňať viac, ale lepšie

V dokumente, ktorý získal nemecký EurActiv sedem krajín vyjadrilo svoje presvedčenie, že návrh Komisie je výrazne nad úrovňou, akú si stabilizácia európskeho rozpočtu vyžaduje v čase, keď členské štáty musia konsolidovať.

Pridalo sa k nemu Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Fínsko, Holandsko, Švédsko a Veľká Británia.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vlani v júni predložil návrh viacročného rozpočtu na úrovni 1,025 bilióna eur. Na súčasné rozpočtové obdobie do roku 2013 bolo dohodnutých 976 miliárd eur.

Návrh už raz sedem krajín kritizovalo a označili ho za privysoký. Vtedy medzi signatármi figurovali aj Francúzsko, Dánsko a Taliansko.

Lídri vo Francúzsku a Taliansku sa medzitým zmenili a ich oficiálna pozícia stále nie je jasná. Iný prípad je Česká republika, ktorá pokračuje v euroskeptickom postoji, ktorý na európskej úrovni prejavila už odmietnutím fiškálnej zmluvy.

Súčasné hnutie za nižší rozpočet tvrdí, že netreba míňať viac, ale lepšie.

Žiadajú teda vyššiu kvalitu využívania prostriedkov a prísnejšie pravidlá, ktoré zaistia užšie prepojenie medzi fiškálnou a ekonomickou koordináciou a výdavkami EÚ. Zároveň chcú, aby Európska rada pravidelne na jarnom summite hodnotila, či boli dosiahnuté ciele financovania z prostriedkov EÚ.

„Ak by pokrok pri plnení cieľov nebol adekvátny, malo by byť možné fondy presmerovať,“ tvrdia štáty.

Zároveň vyzývajú, aby viac zdrojov šlo na financovanie inovatívnych projektov a nie na regionálnu politiku. „Výdavky EÚ by mali byť ambiciózne presunuté na podporu investícií do výskumu, vzdelávania, inovácií a do udržateľného rastu a tvorby pracovných miest,“ píše sa v dokumente.

Najmä nové členské štáty, vrátane Slovenska, sú však proti znižovaniu rozpočtu, najmä z pohľadu regionálneho financovania. Chcú  buď, aby sa výška prostriedkov v tzv. štrukturálnych fondoch nemenila, alebo aby sa dokonca zvýšila. Európsky parlament dokonca požaduje zvýšenie rozpočtu EÚ o 5 % na 1,076 bilióna eur.

Sedmička zároveň vyzvala, aby sa zachovalo spolufinancovanie projektov z fondov EÚ aj zo zdrojov členských štátov. Komisia nedávno navrhla zmierniť režim v prípade krajín vo finančných problémoch. Zníženie príspevkov zo štátnych rozpočtov by sa malo týkať Grécka, Írska, Portugalska, Rumunska, Lotyšska a Maďarska.