Nevhodné pravidlá EÚ na železniciach?

zdroj: www.creativecommons.org

Pozadie:

Vzhľadom na to, že zmena podnebia a environmentálne otázky sa nachádzajú na špičke agendy EÚ, pozornosť sa sústreďuje aj na potrebu rozvoja energeticky efektívnejších foriem dopravy – vrátane železničnej.

Práca na posilnení železničného sektora v EÚ prebieha minimálne posledných 15 rokov a jej výsledkom bolo prijatie dvoch legislatívnych balíkov, ktorých cieľom je otvoriť železničnú dopravu konkurencii a harmonizácii štandardov na európskom kontinente.

Tretí legislatívny balík, ktorého cieľom je liberalizácia medzinárodnej osobnej dopravy a zlepšenie ochrany práv cestujúcich, bol navrhnutý Komisiou v marci 2004 a v súčasnosti je preskúmavaný v Parlamente v druhom čítaní.

Otázky:

Tretí balík železničnej legislatívy sa zameriava prevažne na medzinárodné služby a problémy, ktoré sa vzťahujú na cezhraničnú dopravu. A to napriek faktu, že tieto pravidlá budú tiež v mnohých prípadoch rozšírené na prímestské a regionálne železnice.

Podľa prevádzkovateľov železníc a verejnej dopravy by to mohlo vážne sťažiť rozvoj domácich dopravných služieb na krátke vzdialenosti.

Nová štúdia, realizovaná Medzinárodným združením pre verejnú dopravu (UITP) v rámci Poradnej skupiny pre výskum európskych železníc (ERRAC), a prezentovaná 9. januára 2007, odhaľuje, že deväťkrát viac pasažierov používa regionálne a prímestské železnice (na dochádzanie do práce, krátke vzdialenosti v priemere okolo 25 km), než medzinárodné cesty alebo cestyna veľké vzdialenosti.

Železnice, ktoré operujú na krátkych trasách, prevezú za rok takmer sedem miliárd pasažierov, kým francúzsky rýchlovlak TGV previezol, pre porovnanie, za posledných 25 rokov 1,25 miliardy cestujúcich.

Napriek dôležitosti tohto sektora sú jeho špecifiká ignorované pravidlami EÚ, tvrdí UITP.

Podnikateľský sektor kladie veľký dôraz na rozhodnutie Parlamentu rozšíriť legislatívu na medzinárodné práva cestujúcich a certifikáciu vlakového personálu na všetkých domácich službách.

Aplikovanie zle adaptovaných a nadmerne byrokratických pravidiel by mohlo sťažiť rozvoj dopravného sektora, ktorý má kľúčový význam pri tom, aby pomohol európskym mestám vysporiadať sa s dopravnými zápchami a problémami, súvisiacimi so znečisťovaním.

Podľa údajov UITP pomáhajú regionálne a prímestské vlaky každoročne Európe vyhnúť sa:

  • 24 miliónom km dopravných zápch
  • 30 miliónom ton oxidu uhličitého
  • 1312 úmrtiam a 36 800 zraneniam

Pozície:

Hans Rat, generálny tajomník UITP, povedal, že EÚ sa zameriava príliš na „trblietavé“ transeurópske projekty ako napr. vysokorýchlostné vlaky. Zdôraznil, že EÚ potrebuje presmerovať svoju pozornosť na regionálne projekty, ktoré zohrávajú „rozhodujúcu úlohu“ pri revitalizácii miest a zlepšenie služieb verejnej dopravy.

Michel Quidort, predseda výboru pre regionálne železnice UITP, povedal: „Trend zahrnúť všetky železnice v tom istom súbore politík a požadovať od všetkých operátorov tie isté technické špecifikácie sťažuje rozvoj regionálnych železníc.“

Zdôraznil najmä to, že pravidlá EÚ pre práva cestujúcich nesmú byť aplikované na regionálne železnice a povedal, že s touto otázkou sa musí zaoberať kontrakt medzi miestnymi úradmi a lokálnymi prevádzkovateľmi. „Princíp subsidiarity musí byť aplikovaný tak, aby sa vyhol nemožnej byrokratickej situácii a akomodovať veľmi špecifické lokálne podmienky,“ zdôraznil.

V otázke certifikácie vlakového personálu UITP verí, že jednotná licencia na riadenie, navrhovaná Komisiou, je „v protiklade s potrebou mať špecifické znalosti liniek a strojového parku“. Laurent Duby z UITP, ktorý stál za štúdiou Podoba prímestských a regionálnych železníc v Európe, nástojí na tom, že aj keď niektoré odporúčania sú vítané na európskej úrovni, mnohé z požiadaviek európskej legislatívy prinesú „spotrebiteľovi nulovú pridanú hodnotu“.

Aj keď bol opatrný pri požadovaní plného vylúčenia prímestských a regionálnych železníc z tretieho legislatívneho balíka, nástojil na tom, že je potrebné „aspoň seriózne ekonomické ohodnotenie, aby sa dalo vidieť, či má zmysel zahrnúť tento segment do legislatívy“.

Spoločenstvo európskych železničných a infraštruktúrnych spoločností (CER) zdôrazňuje, že aplikácia harmonizovaných práv cestujúcich na národnej úrovni by sa mohla ukázať ako nefunkčná a vyzýva EÚ, aby rešpektovala rôznorodosť národných podmienok a reality železničných systémov. Poskytuje napr. tento príklad: „Len 3% staníc v Maďarsku je fyzicky prístupných pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou, v porovnaní so 75% vo Veľkej Británii. Maďarské vlaky sú v priemere takmer 29 rokov staré a nesporne menej spoľahlivé než moderné vlaky v západnej Európe … k dosiahnutiu toho istého štandardu pre cestujúcich v Európe by boli potrebné obrovské investície. Problémom je to, že dnes sú v strednej a východnej Európe peniaze súrne potrebné na základné prevádzkovanie systému samotného.“

Spotrebitelia však chcú, aby boli pravidlá aplikované na všetky železničné služby. Európska organizácia spotrebiteľov (BEUC) vyhlásila: „Skutočne podporujeme aplikovanie nariadenia na každého pasažiera, teda medzinárodného aj národného, pretože si myslíme, že každý cestujúci by smel požívať prínos z tej istej minimálnej úrovne ochrany naprieč EÚ. … Bolo by zložité argumentovať, že národní pasažieri majú obmedzené práva v porovnaní s medzinárodnými.“

Dopravný výbor Parlamentu súhlasí so spotrebiteľmi v nasledujúcom bode: „Bežní železniční cestujúci by nemali byť vynechaní“ a v decembri 2006 rozhodol rozšíriť návrhy o právach a povinnostiach medzinárodných cestujúcich tiež na domácu železničnú dopravu. Spravodajca Parlamentu Dirk Sterckx (ALDE, Belgicko) povedal, že nemá zmysel navrhnúť nariadenie, ktoré by sa týkalo len 5% cestujúcich, ktorí používajú medzinárodné vlakové služby. Výbor cíti, že toto nariadenie by mohlo poskytnúť európskym občanom dôveru , že v prípade problémov by tu boli isté minimálne práva, na ktoré by sa mohli spoľahnúť.

Ďalšie kroky:

  • 19. december 2006: prebehlo hlasovanie v druhom čítaní vo výbore pre dopravu Európskeho parlamentu
  • 17. január 2007: pravdepodobne dôjde k druhému hlasovaniu v pléne Parlamentu
  • v prípade protichodných pozícií Parlamentu a Rady bude nevyhnutné za účelom ich urovnania použiť zmierovaciu procedúru