Nevyužité eurá z Barrosovho protikrízového balíčku do energetických úspor

Zdroj: TASR; autor: František Iván

Poslanci z výboru pre priemysel, výskum a energetiku minulý týždeň jednomyseľne podporili návrh Komisie, podľa ktorého by 115 mil. eur, ktoré zostávajú z rozpočtu jednorazového protikrízového balíčka z apríla 2009, malo putovať do zvyšovania energetickej účinnosti a podpory rozvoja obnoviteľných zdrojov na regionálnej a miestnej úrovni.

Program, na ktorý EÚ v roku 2009 vo svojich rozpočtových rezervách našla 3,98 mld. eur, v uplynulom roku podporil modernizáciu plynárenskej infraštruktúry, plynovodných prepojení, projekty CCS (zachytávanie a uskladnenie uhlíka) alebo výstavbu veterných elektrární.

Nie všetko sa však podarilo minúť a Európska komisia teraz odhaduje, že v rozpočte balíčka na konci tohto roku bude zostávať spomínaných 115 mil. eur. V súvislosti s tým Brusel navrhol vytvoriť zvláštny nástroj, z ktorého by sa financovali projekty v oblasti energetických úspor.

Na zelené projekty v rozpočte zostalo

Europoslanci konečnú podobu plánu obnovy podporili po niekoľkomesačných rokovaniach v apríli 2009. V pôvodnom návrhu sa im nepáčilo, že by napriek oficiálnej „zelenej agende“ EÚ mala väčšina financií putovať na podporu fosílnych palív a požadovali, aby plán počítal tiež s podporou projektov v oblasti energetickej účinnosti. Podporili až kompromis, podľa ktorého Komisia môže navrhnúť presun prostriedkov, ktoré sa do konca roku 2010 nepodarí minúť, na podporu projektov v oblasti energetických úspor a rozvoja obnoviteľných zdrojov v regiónoch.

Terajší návrh Komisie na vytvorenie  zvláštneho finančného nástroja na podporu zelených energetických projektov poslanci privítali. Regiónom podľa nich môže priniesť nové pracovné miesta, zvýšiť ich atraktivitu a posilniť sociálnu integráciu.

Aké typy projektov bude možné v rámci plánu podporiť? V prvom rade musí ísť o projekty, ktoré budú mať rýchly a výrazný dopad na hospodárske oživenie, budú prispievať k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti a znižovaniu emisií skleníkových plynov. Podľa poslancov môže ísť napríklad o podporu kombinovanej výroby tepla a elektriny, diaľkového vykurovania, decentralizovanej výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ekologickej verejnej dopravy a elektromobilov, ale tiež investície do akumulátorov, inteligentných meracích zariadení a inteligentných sietí.

Vzor pre budúcnosť?

Riadením fondu majú byť poverené verejné subjekty sprostredkujúce financie. Týmto spôsobom by sa podľa poslancov mali maximalizovať ich krátkodobé dôsledky. Taliansky europoslanec Antonio Cancian, tieňový spravodajca k názoru Parlamentu, je presvedčený, že časom bude peniaze z európskej pokladnice možné doplniť z ďalších rozpočtových zdrojov. Spolu s prostriedkami Európskej investičnej banky a peňazí súkromných investorov by vraj balíček mohol vďaka pákového efektu viesť k investíciám v celkovom rozsahu 4 až 5 mld. eur.

Cancian dodal, že napriek tomu, že zatiaľ neexistujú „inovatívne fondy“ v oblasti energetiky, verí, že na princípoch, na ktorých má fungovať tento jednorazový program sa bude v budúcnosti stavať – nielen v energetike, ale aj v ďalších sektoroch ako je doprava, a to s „omnoho väčšími rozpočtami a väčším podielom PPP partnerstiev“.

Plénum Európskeho parlamentu má o návrhu Komisie hlasovať v priebehu októbra.