Nezamestnanosť stále prekonáva rekordy

Nezamestnaní pred úradom práce v Španielsku, Zdroj: TASR/AP Photo/Arturo Rodriguez

Nezamestnanosť v eurozóne v novembri 2012 dosiahla 11,8 %, čo je najvyššia miera od zavedenia eura v roku 1999. Vyplýva to zo správy Európskej komisie o zamestnanosti a sociálnom vývoji. Rok predtým bola ešte na úrovni 10,6 %.

Celkovo nezamestnanosť v EÚ v novembri dosiahla takmer 11 %. Počet ľudí bez práce presiahol 26 miliónov. Medziročne v členských štátoch pribudli dva milióny nezamestnaných.

Pri pohľade na jednotlivé krajiny sa situácia medzi nimi výrazne líši. Oveľa viac ako v minulosti sa od seba vzdialil stav severu a juhu.

Rozdiel v nezamestnanosti medzi blokmi bol v roku 2000 3,5 bodu, pričom v roku 2007 dosiahol nulu. Následne začal opäť rýchlo rásť a v roku 2011 dosiahol 7,5 bodu. Ide o dôsledok finančnej a ekonomickej krízy, ktorá členské štáty na juhu zasiahla osobitne tvrdo.

Najvyšší nárast nezamestnanosti za uplynulý rok zaznamenalo Grécko, kde v septembri dosiahla 26 %. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2011 šlo o vzostup o 7,1 percentuálneho bodu. Najvyššia nezamestnanosť v EÚ trápi Španielsko, kde 26,6 % pracovnej sily v novembri nemalo prácu. Medziročne išlo o 3,6-percentný rast.

Miera nezamestnanosti na Slovensku sa v novembri zvýšila na 14,5 % z októbrových 14,2 %. Bola pritom piata najvyššia v EÚ.

Na druhej strane najnižšiu nezamestnanosť namerali v Rakúsku na úrovni 4,5 %, Luxembursku 5,1 % a  Nemecku 5,4 %.

Riziko dlhodobého vylúčenia

Absencia pevnej hospodárskej obnovy vyvíja tlak na príjem domácnosti vo väčšine členských štátov a zvýšila riziko dlhodobého vylúčenia. Podľa správy Komisie sú na zabránenie zakoreneniu chudoby a exklúzie nevyhnutné politiky prispôsobené špecifickej situácii jednotlivých krajín a najohrozenejších skupín populácie.

Štatistika tiež ukazuje, že v niektorých krajinách, opäť najmä na juhu EÚ, sa zhoršuje nesúlad medzi zručnosťami pracovnej sily a požiadavkami na trhu práce. „Rok 2012 bol ďalším veľmi zlým rokom pre Európu pokiaľ ide o nezamestnanosť a zhoršovanie sociálnej situácie,“ uviedol komisár pre zamestnanosť a sociálne začlenenie László Andor.

Zároveň dodal, že sa veľké zlepšenie v roku 2013 nedá očakávať, ak nenastane pokrok v obnove dôvery pošramotenej krízou eurozóny a nenájdu sa primerané zdroje na investície do rozvoja ľudského kapitálu, zamestnateľnosti a sociálneho začlenenia.

Zdôraznil tiež, že viac ľudí bez práce znamená menej daňových príjmov pre členské štáty, čo zároveň znamená aj menej dostupných peňazí na sociálne zabezpečenie.