Nezamestnaných zamestnáva čierna práca

Zdroj: Bill Jacobus, www.creativecommons.org

Pozadie:

Príležitostné stráženie detí, výpomoc na stavbe, či remeselnícke práce bez faktúry, to všetko je čierna práca. Vykonáva sa nelegálne a neplatia sa z nej dane. Jej výsledkom sú produkty a služby často lacnejšie ako na bežnom trhu. Podľa prieskumu Eurobarometru sa „na čierno“ pracuje najmä v Dánsku, najmenej na Cypre.

Nelegálne sa kupujú najmä hudobné nosiče, počítače, šaty, nábytok a iný maloobchodný tovar. Nasleduje kategória starostlivosti o deti, starých ľudí a záhradu. Viac ako polovica ľudí uprednostňuje čierny trh pre nižšie ceny.

Otázky:

Respondenti odpovedali na otázku: „Pracovali ste za posledných 12 mesiacov nelegálne?“ Najviac kladných odpovedí bolo v Dánsku, najmenej na Cypre, Slovensko je porovnateľné s európskym priemerom:

 • Dánsko 18%
 • Lotyšsko 15%
 • Česko, Maďarsko, Rakúsko 7%
 • Slovensko 6%
 • EÚ27 5%
 • Cyprus 1%

Na čierno pracujú najmä nezamestnaní – tvoria 9% z celkového počtu nelegálnych pracovníkov. Eurobarometer to vysvetľuje tým, že majú veľa času a málo peňazí. Že to tak skutočne funguje verí až 62% respondentov na Slovensku, čo je spolu s Poľskom (71%) najvyššie číslo v EÚ.

Kontroly na Slovensku odhalili čiernu prácu v 5% prípadov. V prvom polroku 2007 inšpekcia práce a úrady práce skontrolovali 18 588 osôb a odhalili 968 nelegálnych pracovníkov. Z nich bolo 50 uchádzačov o zamestnanie. Úrady práce väčšinu z nich následne vyradili z evidencie. Nelegálne pracujúci cudzinci tvorili pomerne malú časť odhalení – bolo ich 23.

Prieskum uvádza nasledujúce dôvody čiernej práce: 

Legálna práca je zle platená

Príliš vysoké dane/sociálne dávky Slabá kontrola
EÚ27 26% 17% 12%
Slovensko 25% 11% 12%
Dánsko 11% 39% 11%
Česko 20% 15% 19%

Európania to považujú za problém. Eurobarometer ich v prieskume vyzval, aby čiernu prácu ohodnotili na škále 1-10, pričom 1 znamená „úplne neprijateľné“ a 10 „úplne prijateľné.“ V známkovaní prevládol odmietavý postoj a Slovensko je na úrovni priemeru EÚ:

Čierna práca Neplatenie daní
EÚ27 2,3 2,5
Slovensko 2,9 2,9

Nelegálne sa pracuje najmä v stavebníctve. Za hodinu čiernej práce v regióne strednej a východnej Európy sa zarába priemerne 10 eúr. Aj preto nelegálni pracovníci nových členských krajín odpracujú v priemere až 330 hodín ročne, zatiaľ čo na severe Európy, kde Dánsko drží európske prvenstvo, im stačí 60 hodín. 

Čierna práca si vyžaduje čierny trh a tomu sa darí opäť najmä na severe. Respondenti odpovedali na otázku: „Kúpili ste si za minulý rok nejaký tovar/službu na čierno?“ Kladné odpovede vyzerali nasledovne:

 • EÚ27 11%
 • Dánsko 27%
 • Holandsko 27%
 • Lotyšsko 24%
 • Slovensko 15%
 • Nemecko 6%
 • Cyprus 2%

Čierna ekonomika tvorí až 15% HDP Európskej únie. Vyplýva to z prieskumov Eurobarometra. Na Slovensku je jej podiel podobný – odhaduje sa na 13 až 15%. Fyzická osoba pracujúca nelegálne môže dostať pokutu do výšky 10 tisíc korún, právnická osoba, ktorá využíva čiernu prácu, môže zaplatiť až milión korún. Európsky komisár Vladimír Špidla definoval hlavné príčiny nelegálnej práce:

 • vysoké dane
 • vysoké odvody
 • náročná administratívna záťaž

Pozície:

Vladimír Špidla, eurokomisár pre sociálne veci: „Čierna práca podkopáva financovanie sociálneho systému, poškodzuje ekonomiku krajiny a vedie k sociálnemu dumpingu.“ Špidla upozorňuje, že „nemáme žiadne náznaky, že by sa tento fenomén vytrácal.“ Preto navrhuje riešiť problém najmä cez systém znižovania daňového zaťaženia práce a odstraňovanie administratívnej záťaže.

Slavěna Vorobelová, Národný inšpektorát práce, SR: Odhaľovanie čiernej práce inšpektorát považuje za jednu zo svojich priorít. Zdôrazňuje, že „nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie predstavujú závažný problém celospoločenského charakteru.“ Ide najmä o krátenie príjmov štátneho rozpočtu, skresľovanie počtu nezamestnaných na Slovensku a zníženie sociálnej a právnej ochrany nelegálneho pracovníka.