Nezhoda medzi aktérmi rokovania WTO

 

Pozadie

V texte ministerského vyhlásenia prijatého v Doha v novembri 2001 sa píše:

„Medzinárodný obchod môže hrať hlavnú úlohu v podpore ekonomického rozvoja a v eliminácii chudoby. Chceme, aby všetky národy profitovali zo zvýšených možností a nárastu bohatstva, ktoré vytvára multilaterálny obchodný systém. Väčšina členov WTO sú rozvojové krajiny. Usilujeme sa ich potreby a záujmy umiestniť do centra Pracovného programu, ktorý bol prijatý v tejto Deklarácii”.

Mnohé charitatívne spolky a MVO cítia, že ciele prijaté v tomto vyhlásení nie sú rešpektované. Naďalej zdôrazňujú, že súčasná vyjednávacia pozícia EÚ nezmierni chudobu a nedostatok v rozvojových krajinách.

Priemyselné spoločnosti a vlády majú na vec opačný pohľad. Ak má toto kolo rokovaní uspieť, v popredí musí byť reciprocita.

Postoje

Rozvojový program v Doha bol predmetom stretnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti 21. marca 2006. Jediné prijaté rozhodnutie sa týkalo zohľadnenia „záväzku Komisie a predsedníctva v nepretržitej a plnej transparentnosti v akomkoľvek ďalšom vývoji rokovaní“.

Oxfam vyzval EÚ na radikálnu zmenu svojich postojov v záležitostiach svetového obchodu. Luis Morago, šéf Medzinárodného úradu Oxfam v Bruseli, povedal: „Neústupnosť a dvojaké štandardy niektorých členských štátov sú úžasné. Najmä Francúzsko a Taliansko naliehajú na EÚ, aby prijala silnú obrannú pozíciu v poľnohospodárskych otázkach. Na druhej strane nabádajú mnohé rozvojové krajiny, aby otvorili svoj priemyselný trh a trh služieb. Nesúlad v názoroch ukazuje, že kľúčové členské štáty EÚ nemajú v úmysle vyjednávať v Rozvojovom kole. Celé je to len o ich vlastných záujmoch.“

Priatelia Zeme (Friends of the Earth) a Women in Development Europe (WIDE) prišli so správou, v ktorej sa tvrdí, že „obchodná politika EÚ je nezlúčiteľná so sociálnou a rodovou spravodlivosťou a s ekologickou udržateľnosťou”. Správa pokračuje nasledovne: „WTO by si malo vyjasniť svoje postoje k multilaterálnym dohodám o životnom prostredí. Jeho pracovné postupy by mali byť inkluzívnejšie, demokratickejšie a transparentnejšie. EÚ by mala bližšie preskúmať dopady negociácií na chudobu, rodovú rovnosť, životné prostredie a menežment v oblasti udržateľnosti prírodných zdrojov. Mala by tiež prehodnotiť svoju vyjednávaciu pozíciu z hľadiska spolupráce, demokracie a rovnosti.“

Federácia zamestnávateľov UNICE na druhej strane zdôrazňuje potrebu rovnováhy. Vo vyhlásení pre tlač odznelo: „Veríme, že ambiciózna a vyrovnaná dohoda v oblasti poľnohospodárstva je tým rozhodujúcim krokom v zabezpečení vyčerpávajúceho a úspešného výsledku kola rokovaní v Doha. Na to, aby bolo kolo úspešné a malo podporu globálneho priemysleného sektora, musí dosiahnuť podstatné úspechy v skutočnom prístupe na trhy v oblasti služieb výroby tovaru (NAMA), v uľahčení obchodu a zlepšení iných aspektov negociácií, vrátane pravidiel“.

Komisár EÚ pre obchod Peter Mandelson vo februárovom prejave vyslovil jasnú požiadavku pre reciprocitu. Povedal: „Do tohto kola rokovaní sme pripravení prispieť znížením tarifov, a to aj na naše „cilivé produkty” a skresaním našich domácich dotácií, ktoré narúšajú obchod, o 70%. … Teraz je rad na našich partneroch, vrátane priemyselne rozvinutých krajín, aby ukázali ako oni prispejú k celkovému zvýšeniu prístupu na trh. To, čo doteraz ponúkli, nestačí.“