Nitriansky kraj sa chystá na nové eurofondy, už v úvode má problémy s Radou partnerstva

Na snímke zľava predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. [FOTO TASR/Dano Veselský]

Poslanci zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja dostali informatívnu správu, že Rada partnerstva, ktorá bude vyberať kľúčové eurofondové projekty pre budúce programové obdobie, už funguje. Nevedia ale ako vznikla.

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa pripravuje na čerpanie európskych financií v novom programovom období v rokoch 2021 až 2027. Dôležitou zmenou v novom období bude okrem iného aj to, že o veľkej časti peňazí z európskeho balíka sa bude rozhodovať priamo v regiónoch.

V krajskom parlamente sa preto intenzívne diskutovalo o tom, kto bude v konečnom dôsledku rozhodovať o budúcich projektoch, ktoré budú v Nitrianskom kraji financované z Európskej únie (EÚ). Podľa informatívnej správy, o ktorej rokovali poslanci NSK, by zastrešujúcim orgánom mala byť Rada partnerstva.

Jej členmi majú byť všetci dôležití účastníci regionálneho rozvoja. Okrem zástupcov kraja to budú aj primátori, starostovia, tretí sektor a ďalšie inštitúcie. Viacerí poslanci však kritizovali, že sa rada začala vytvárať bez toho, aby o tom mali dostatok informácií.

V novom programovom období budú o regionálnych eurofondoch rozhodovať samosprávy

Rozhodovanie o eurofondoch má byť jednoduchšie, efektívnejšie a bližšie k občanom. 

Podľa poslanca Daniela Balka ide o zložitý materiál, ktorý prináša zásadnú zmenu v prístupe k čerpaniu miliónov eur z európskych zdrojov. „Zmenil sa prístup na systém zdola nahor, kedy si regióny určia, na čo potrebujú financie. Ak budú tieto zámery v súlade s Plánmi hospodárskeho rozvoja vytvorenými na danom území, tak z nich vznikne súbor konkrétnych investičných požiadaviek. Keď budú uvoľnené peniaze, tak v tom poradí, na akom sa dohodli miestni aktéri regionálneho života, sa budú tieto projekty aj realizovať. Takže už nebude obava, či projekt prejde, alebo neprejde. Ak bude spĺňať všetky podmienky, tak prejde,“ vysvetlil Balko.

Aj preto je podľa jeho slov veľmi dôležité, aby bola medzi partnermi v regiónoch istota, že všetky strategické materiály budú pripravené aj s ich účasťou. „To je veľmi citlivo vnímané. Mali sme na stole informatívnu správu o stave pripravenosti NSK, ktorá hovorí aj o tom, že už funguje Rada partnerstva. Z diskusie však vyplynulo, že mnohí nevedia, ako vlastne vznikla. Ide o to, že ak už pri formovaní Rady partnerstva sa obchádza systém zdola nahor, tak je oprávnená obava, ako budú schvaľované jednotlivé investičné zámery a či budú vyjadrovať vôľu daného regiónu,“ skonštatoval Balko.

Kontrola nad čerpaním

Krajskí poslanci preto v hlasovaní rozhodli, že Zastupiteľstvo NSK si pri projektoch, ktoré budú financované z EÚ, ponechá kontrolnú a rozhodovaciu právomoc. „Pretože je tvorené ľuďmi, ktorí sú legitímne zvolení, a teda nie sú svojvoľnými nositeľmi regionálneho záujmu. Rozumiem totiž obavám mojich kolegov, ktorí nechcú prísť o možnosť spolurozhodovať o znení plánov hospodárskeho rozvoja strategických regiónov a z nich vyplývajúce investičné zámery. Lebo inak by bolo vlastne zastupiteľstvo ako celok v tomto procese obídené,“ myslí si Balko.

Päť oblastí, ktoré sa oplatí sledovať v rokovaniach o budúcich eurofondoch

Napriek urgenciám Európskej komisie krátko pred štartom nového programového obdobia stále chýba politická dohoda štátu s predstaviteľmi krajov, miest a obcí o spôsobe využitia budúcich eurofondov určených na regionálny rozvoj. 

Podľa predsedu NSK Milana Belicu je diskusia o konečnej podobe čerpania peňazí z EÚ veľmi dôležitá. Po nej však musia prísť aj konkrétne riešenia, aby bol kraj pripravený.

„Mnohé tie procesy, ktoré by inak hladko bežali, sa značne zbrzdili. Aj napriek tomu treba povedať, a je to objektívna informácia, že náš kraj je v procese prípravy najďalej. My sa však v regióne musíme dohodnúť, a to Zastupiteľstvo NSK i partneri, ktorí budú v Rade partnerstva, aby si tam každý našiel miesto. Tá diskusia bola hlavne o tom, či má mať zastupiteľstvo absolútnu moc o týchto veciach hlasovať. Diskusia je potrebná, ale potrebná je potom aj konečná dohoda. Je to proste o tom, že pripravenému vždy šťastie praje a my sa musíme pripraviť na to, aby sme celý tento proces zvládli,“ dodal Belica.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8