Nórsko sľubuje viac zemného plynu pre EÚ

ropa plyn

 

Krátka správa

Zo stretnutia energetických zástupcov vyplynulo, že Nórsko a EÚ majú podobné obavy z následkov klimatických zmien i bezpečnosti energetických dodávok, obaja partneri sa snažia odpovedať na tieto výzvy výšením energetickej efektívnosti a podporou využívania obnoviteľných zdrojov. Nórsky minister oznámil, že jeho krajina zvýši do roku 2010 dodávky zemného plynu do EÚ na 130 miliárd kubických metrov.

Nórsko je hlavným exportérom zemného plynu do EÚ. Táto severská krajina pritom kryje 99% spotreby elektrickej energie z vodných elektrární, vyťažený zemný plyn preto môže byť vo veľkej miere vyvážaný. V Nórsku to však spôsobuje vysoké ceny elektrickej energie, podľa niektorých kritikov dokonca lokálnu „energetickú krízu“ (ešte zhoršenú nedostatkom zrážok počas tohoročného leta).

Minister Enoksen pripustil, že po roku 2010 bude nórska produkcia zemného plynu klesať. Európska únia sa snaží Nórsko presvedčiť, aby začalo s prieskumom a eventuálne ťažbou v Barentsovom mori, ktorého dno má obsahovať veľké nedotknuté zásoby ropy. Problémom sú však územné spory s Ruskom.

Ďalšie stretnutie Energetického dialógu EÚ-Nórsko sa uskutoční v júni 2007. Experti pripravia spoločnú európsko-nórsku Zelenú knihu o bezpečnosti dopytu a dodávok energetických surovín.

„Energetický dialóg“ je spôsob, ktorým sa EÚ snaží formalizovať a stabilizovať snahy s hlavnými dodávateľmi strategických energetických surovín – okrem Nórska napríklad aj s Ruskom. Hoci hlavné kompetencie v tejto oblasti stále ostávajú vládam štátov, silnejú hlasy žiadajúce jednotnú európsku energetickú politiku.