Nová platforma Komisie o eurofondových projektoch europoslancom nestačí

Ilustračný obrázok [Shutterstock]

Komisia spustila novú platformu Kohesio s cieľom stransparentniť využívanie európskych peňazí. Protikorupčným aktivistom a europoslancom to však nestačí. Chýbajú im informácie o konečných príjemcoch.

Komisia minulý týždeň (17. marca) spustila svoju novú verejnú platformu Kohesio, ktorá  zhromažďuje informácie o viac ako 1,5 milióne projektov financovaných z troch hlavných fondov kohéznej politiky Únie vo všetkých členských krajinách.

„Politika súdržnosti je vďaka Kohesio transparentnejšia. Informácie o projektoch financovaných Kohéznou politikou už nebudú tajomstvom,“ povedala komisárka pre Kohéznu politiku Elisa Ferreira.

Platforma združuje projekty financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), Kohézneho fondu (CF) a Európskeho sociálneho fondu (ESF), ktoré predstavujú najväčšie fondy politiky súdržnosti. Kohesio doplní trojročnú správu Komisie o jej dlhodobom programe štrukturálnych investícií a otvorenú platformu údajov.

Transparentné údaje

Kohesio sprístupňuje širokej verejnosti údaje, ktoré mali doteraz k dispozícii riadiace orgány eurofondových programov. Ferreira zdôraznila, že ide o nástroj, ktorý by mal pomôcť v boji proti populárnym mýtom o kohéznej politike, napríklad malý vplyv na rast ekonomiky či jej obmedzenie na chudobné krajiny.

Údaje sú k dispozícii pre programové obdobie 2014 – 2020. Obsahujú aj odkazy na dokumenty operačných programov, z ktorých sa projekty financovali, údaje o príjemcoch peňazí a stave implementácie projektov.

Protikorupční aktivisti už dlho tlačili na vytvorenie databázy, ktorá by zhromaždila informácie o eurofondových projektoch a príjemcoch peňazí. Hovorilo sa o nej ešte v roku 2019, v čase Junckerovej komisie.

Najviac eurofondových projektov má Prešovský kraj, najmenej Trnavský (INFOGRAFIKA)

Na Slovensku sa v programovom období 2014-2020 uskutočnilo viac než desať tisíc projektov spolufinancovaných z eurofondov. Viac ako 1600 v Prešovskom kraji. V Európe sa jednoznačne najviac projektov dotiahlo v Taliansku – viac než 700 000.

Neexistenciu systému, v ktorom by tieto údaje boli dostupné, kritizovala minulý rok v marci štúdia 50 Najväčších príjemcov Spoločnej poľnohospodárskej politiky a Kohéznej politiky v každom členskom štáte, ktorú dal vypracovať europarlamentný výbor pre rozpočtovú kontrolu (CONT). Štúdia zároveň uviedla vytvorenie takejto datábazy v časti Odporúčania.

Redakcia EURACTIV Slovensko sa Európskej komisie pýtala, či je Kohesio odpoveďou na túto štúdiu. Hovorkyňa to priamo nepotvrdila. „Platforma vychádza z dlhodobej priority Komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. Prioritou je podpora transparentnosti a zapojenie občanov do politík a činností Únie. Cieľom je predovšetkým zvýšenie informovanosti a viditeľnosti projektov financovaných z Kohézneho fondu a zohľadňuje odporúčania, ktoré vzišli z politického a právneho rámca pre fondy Únie,” uviedla.

Zaujímavosťou je, že štúdia volala aj po vytvorení databázy projektov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, tá však zatiaľ neexistuje.

Nástroj proti korupcii

Štúdia tvrdí, že spoločná databáza na európskej úrovni, ktorá by zahŕňala všetky projekty financované z dvoch najväčších rozpočtových položiek Únie, by pomohla prekonať problémy pri dohľadávaní konečných príjemcov finančných prostriedkov Únie.

„Kohesio je krokom vpred k väčšej transparentnosti výdavkov Únie. Konečne máme projekty financované z prostriedkov Únie na jednom mieste. Môže to byť dôležitý nástroj v boji proti korupcii a zneužívaniu financií,“ povedal pre portál EURACTIV nemecký europoslanec zo strany Zelení/Európska slobodná aliancia Daniel Freund.

Freund však zdôraznil, že platforme chýbajú niektoré základné informácie. „Stále nevieme, kto sú koneční príjemcovia finančných prostriedkov. Nestačí, že nám Komisia povie: Túto sumu sme odovzdali ministerstvu XYZ. Musíme vedieť, ktoré spoločnosti projekt realizovali a kto sú skutoční vlastníci,“ povedal.

Podľa europoslanca si „iba vtedy môžeme byť istí, že peniaze Únie neskončia u kamarátov rôznych politikov a že niekoľko mocných hráčov nebude mať neprimerané výhody.“

Pre predsedníčku CONT z Európskej ľudovej strany (EPP) Moniku Hohlmeier je platforma „malým, no nedostatočným krokom vpred“ pre výrazné zlepšenie kontroly peňazí daňových poplatníkov.

Chcete vedieť o eurofondových projektoch v okolí? Komisia má na to novú platformu

Európska komisia na jednom mieste zhrnula dostupné informácie o viac ako jeden a pol milióne projektov financovaných z fondov EÚ v programovom období 2014 až 2020. Na platforme Kohesio je aj vyše 10 tisíc eurofondových projektov zo Slovenska.

Európska komisia (EK) …

Hohlmeier povedala, že jej výbor už dlhé roky Komisiu žiada, aby vytvorila integrovaný systém, ktorý by umožnil vystopovať všetky projekty financované Úniou späť ku fyzickým osobám, ktoré z týchto peňazí profitujú.

„Požadujeme systém, ktorý spája všetky relevantné informácie o projektoch spolufinancovaných Úniou s údajmi o príjemcoch. Ak príjemcom nie je fyzická osoba, tak aj informácie o štruktúrach vlastníctva spoločnosti, aby bolo možné zistiť, ktorá fyzická osoba nakoniec profitovala z peňazí prijatých spoločnosťou,“ uviedli pre portál EURACTIV politici z Európskej ľudovej strany.

„Musíme byť schopní zhromaždiť jednotlivé sumy vyplatené z rôznych fondov Únie do jednej celkovej sumy, aby sa zviditeľnila existujúca koncentrácia peňazí Únie v rukách niekoľkých oligarchov, obchodných magnátov alebo dokonca politikov s konfliktom záujmov,“ povedala Hohlmeier.

Predsedníčka výboru dodala, že občania musia mať možnosť vidieť, kam idú peniaze, ktoré odvádzajú na daniach, a to v súlade s existujúcimi pravidlami ochrany údajov.

„Nežiadame, aby sa zverejňovali osobné údaje každého malého poľnohospodára alebo podnikateľa, ktorý dostáva peniaze z Únie,“ dodala.

„Keď však ide o jednotlivcov, ktorí ročne dostávajú milióny eur z rôznych fondov alebo prostredníctvom netransparentného systému vlastníctva spoločností, údaje o týchto najväčších príjemcoch musia byť verejne dostupné,“ uzatvorila Hohlmeier.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8