Nová výzva k „rozbitiu“ energetických firiem

Krátka správa:

Na konferencii v nemeckom Essene povedala komisárka pre konkurenciu Neelie Kroesová, že existuje „zásadný problém“ s veľkými energetickými spoločnosťami ako nemeckou E.ON či francúzskou EDF, ktoré kontrolujú energetické siete, rovnako ako výrobu a predaj.

Na konferencii, ktorá prebehla 5. februára, Kroesová povedala, že plné „rozdelenie vlastníctva“ by vyriešilo „inherentné konflikty záujmov“, keď etablované podniky bránia v prístupe do sietí novým konkurentom, aby si tak chránili vlastný podiel na trhu a váhajú investovať do cezhraničnej prenosovej kapacity.

Táto situácia, povedala Kroesová, bráni investíciám do obnoviteľných zdrojov energie, ktoré „Európa tak veľmi potrebuje pre bezpečnosť dodávok“. Kroesovú v jej názore podporuje environmentálna skupina Greenpeace, ktorá podporuje plné rozdelenie vlastníctva, ktoré by umožnilo investície do nových, čistejších zdrojov energie.

Liberalizácia energetických trhov, vedená Komisiou počas posledných desiatich rokov, však čelí rastúcemu počtu kritikov, ktorí tvrdia, že to zvyšuje závislosť EÚ napr. na dovážanom zemnom plyne z Ruska.

Elektrárne, ktoré spaľujú zemný plyn, boli (vďaka svojej flexibilite) a prvotným nižším investičným nákladom a úrovniam znečisťovania preferovanými v 90. rokoch, aby napomohli environmentálnym cieľom a ambíciám zabezpečiť dodávky energie, napísal Jerome Guillet, investičný bankár v energetickom sektore v nedávnom článku v denníku Financial Times.

Obavy z toho, že Rusko bude kontrolovať dodávky k nám a zároveň podporovať investície do elektrární na zemný plyn sa zdá byť hlúpe,“ napísal Guillet. „Deregulácia energetického trhu“, dodal, „je nekompatibilná s bojom proti globálnemu otepľovaniu…a s bezpečnosťou dodávok, ak exportéri nebudú hrať podľa pravidiel.“

V liste pre Komisiu z 10. januára argumentoval francúzsky minister pre priemysel Francois Loos, že veľké energetické skupiny v Európe sú „zárukou bezpečných dodávok“, pretože sú podľa neho v silnejšej pozícii dojednať ceny s veľkými dodávateľmi ako napr. Rusko.

Členské štáty EÚ rozhodnú o tom, či budú súhlasiť s plným rozdelením vlastníctva ešte pred summitom 8.-9. marca 2007.