Nová zmluva s Ukrajinou

ukrajina

 

Krátka správa:

Počas svojej prvej návštevy od uvedenia do funkcie, ukrajinský premiér Viktor Janukovyč prerokoval politickú situáciu na Ukrajine, perspektívu pre rozvoj bilaterálnych vzťahov spolupráce, spoluprácu v oblasti energetiky, ako aj hlavný bod bruselskej návštevy, ktorým je nová zmluva o spolupráci s Úniou. Komisia v predvečer jeho návštevy, 13. septembra 2006 navrhla negociačnú smernicu pre novú zmluvu s Ukrajinou, ktorou sa nahradí súčasná Zmluva o partnerstve a spolupráci.

Komisárka pre vonkajšie vzťahy, Benita Ferrero-Waldner, privítala návrh novej zmluvy a dodala, že „Nová dohoda nás zblíži prostredníctvom zintenzívnenia našej spolupráce v mnohých oblastiach, vrátane kľúčových rezortov energetiky, spravodlivosti a bezpečnosti, dopravy, či životného prostredia. Verím, že to povzbudí Ukrajinu k pokračovaniu vo všetkých dôležitých reformách, ktoré sme spolu začali“.

Ako podmienku pre otvorenie rokovaní pre zónu pre slobodný pohyb tovarov, chce Komisia od Ukrajiny, aby prijala chýbajúce legislatívne opatrenia týkajúce sa jej vstupu do WTO. Ukrajina začala rokovania ohľadne vstupu do Svetovej obchodnej organizácie v roku 1994. Ako objasnil komisár pre obchod Peter Mandelson, nová dohoda bude vychádzať z toho, že po nadchádzajúcom prijatí Ukrajiny do Svetovej obchodnej organizácie bude nasledovať vstup do zóny voľného obchodu, čo povedie k novým investíciám a uľahčeniu cezhraničných aktivít.

Navrhovaná rokovacia smernica bude teraz schvaľovaná v Rade a predpokladaný začiatok rokovaní s Kyjevom má byť v prvom kvartáli 2007.

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jaap de Hoop Scheffer po stretnutí s ukrajinským premiérom ocenil prínos Ukrajiny k misiám vedených NATO. Partnerstvo NATO-Ukrajina je podľa šéfa aliancie prospešné pre obidve strany. Šéf ukrajinského kabinetu v sídle NATO zopakoval to, čo povedal už ráno po stretnutí s komisárkou Benitou Ferrero-Waldner. Kyjev má záujem o členstvo v Európskej únii, vstup do NATO pre ukrajinskú vládu momentálne nie je prioritou. Janukovyč sa však chce usilovať o rozšírené partnerstvo s alianciou. „Vzhľadom na politickú situáciu na Ukrajine musíme urobiť prestávku,“ uviedol Janukovyč, ktorý už predtým pripomenul, že vstup jeho krajiny do NATO podporuje maximálne jedna štvrtina obyvateľstva. K prípadnému členstvu v aliancii by sa podľa neho museli vyjadriť občania v referende, ktoré sa môže uskutočniť až po realizácii ekonomických a politických reforiem v krajine. Názory nového ukrajinského premiéra sa líšia od vyhlásení predchádzajúcej vlády, ktorá mala ambície stať sa čo najskôr členom NATO.