Nové členské krajiny nevedia ako na eurofondy

Francúzski prezidentskí kandidáti sa vyjadrujú na adresu eura kriticky

Krátka správa

Nová EÚ-10 je jasne izolovaná v prístupe k fondom, konštatuje Rozpočtová finančná správa 2006 z dielne Európskej komisie. Dokument uzrel svetlo sveta 24. septembra 2007. Z celkových prostriedkov v objeme 106,6 mld. eur len 11,5 mld. skončilo v členských krajín, ktoré sa pripojili k Spoločenstvu v roku 2004. Na druhej strane 5 najúspešnejších krajín získalo niečo viac ako polovicu z celého objemu fondov.

Komisárka pre finančné plánovanie a rozpočet, Dalia Grybauskaité, na margo tejto situácie poznamenala: „Je to celkovo pozitívny výkon nových členských krajín, z ktorých všetky získali viac prostriedkov z rozpočtu EÚ ako v roku 2005. Tento rok musia ešte viac popracovať, najmä v oblasti kohéznej politiky.“

Spomedzi EÚ-10 dokázali najviac z fondov vyťažiť Poľsko (5,3 mld.), Maďarsko (1,8 mld.) a Česko (1,3 mld.). Spomedzi starých členských krajín bolo najúspešnejšie Francúzsko (13,5 mld.), po ktorom nasledovalo Španielsko (12,9 mld.) a Nemecko (12,2 mld.).

Pre porovnanie: Slovensko dokázalo získať len necelých 700 mil. eur, čo tvorí 0,7% celkových dostupných prostriedkov. Umiestnili sme sa tak na 20. mieste v rámci EÚ-25. Tieto prostriedky tak tvoria niečo vyše jeden a pol percenta celkového hrubého národného príjmu. Na základe tohto kritéria sa Slovensko umiestnilo na 12. mieste v rámci EÚ-25.

Nové členské krajiny EÚ-10 majú ešte pomerne veľké medzery a majú čo zlepšovať. V roku 2006 nevyčerpali 43% dostupných prostriedkov zo štrukturálnych a 78% z kohéznych fondov. Komisárka krajinám odkazuje: „Nesnívajte o  možnosti absorbovať bez konca tieto fondy.“ Zároveň dodáva, že „absorbčné úrovne nie sú uspokojivé a čas beží.“V očiach komisárky je práve Poľsko krajinou, ktorá je spomedzi EÚ-10 najmenej schopná čerpať prostriedky z eurofondov: „Nehľadajte ospravedlnenia, pretože nebudú žiadne ospravedlnenia. Ak nie je Poľsko schopné, potom Poľsko stratí.“