Nové eurofondy by mohli začať v prvej polovici roku 2022

Na snímke ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Veronika Remišová (Za ľudí). [FOTO TASR/Martin Baumann]

Podľa ministerstva regionálneho rozvoja by vláda mala Partnerskú dohodu schváliť v neskorších jesenných mesiacoch. Európska komisia tak Slovensku zrejme schváli kľúčový dokument až v roku 2022. Oproti pôvodným plánom rezortu tak ide minimálne o polročný posun.

Na prvé výzvy a projekty nového programového obdobia si žiadatelia budú musieť počkať ešte aspoň rok. Vplýva to z odpovedí, ktoré ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) zaslalo portálu EURACTIV Slovensko.

Slovensko bude môcť v nasledujúcich siedmich rokoch z fondov Kohéznej politiky EÚ čerpať 12,8 miliardy eur.

Trajektória Partnerskej dohody

Príprava nového programového obdobia prebieha už viac ako tri roky, no zatiaľ stále nie je známe, kedy oficiálne odštartuje. Proces zbrzdili pomalé rokovania únijných inštitúcií o rozpočte EÚ a pravidlách Kohéznej politiky EÚ.

Na národnej úrovni je kľúčom k budúcim eurofondom takzvaná Partnerská dohoda, ktorú musí vypracovať každý členský štát. Ide o pomerne stručný 35-stranový dokument, kde krajina popisuje, v ktorých oblastiach a na aké investície eurofondy využije a zároveň tento výber aj odôvodňuje. Slovensko na materiáli pracuje prakticky od roku 2018, kedy bol v máji zverejnený prvý návrh novej Kohéznej politiky EÚ na roky 2021 až 2027.

Slovensko návrh Partnerskej dohody dokončilo v máji tohto roku. Dokument následne ministerstvo, ktoré vedie Veronika Remišová (Za ľudí), zaslalo Európskej komisii. Tá už svoje pripomienky v júni poslala na Slovensko.

Od začiatku júla MIRRI spolupracuje s ostatnými rezortami na zapracovaní pripomienok do Partnerskej dohody. Tento proces by mal trvať do septembra. Upravený dokument potom Slovensko podľa ministerstva na jeseň ešte raz „neformálne“ pošle na kontrolu eurokomisii. Zároveň bude doma k Partnerskej dohode prebiehať proces posudzovania vplyvu na životné prostredie (takzvané Strategické hodnotenie životného prostredia, SEA).

Až potom ministerstvo regionálneho rozvoja predloží Partnerskú dohodu do medzirezortného pripomienkového konania. „Partnerská dohoda bude tiež predmetom rokovania so socioekonomickými partnermi v rámci Pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+, Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 až 2027, Hospodárskej a sociálnej rady SR,“ približuje proces ministerstvo.

Následne dokument pôjde na rokovanie vlády. Keď dokument odobrí vláda, Slovensko jeho záverečnú verziu poslednýkrát pošle na posúdenie Európskej komisii. Tá má podľa európskej legislatívy na rozhodnutie o schválení Partnerskej dohody štyri mesiace.

Z odpovedí MIRRI tak vyplýva, že Partnerská dohoda bude schválená najskôr v prvých mesiacoch roku 2022.

Koľko peňazí Slovensko získa z nových eurofondov (INFOGRAFIKA)

Slovensko z eurofondov na roky 2021 až 2027 získa 12,8 miliardy eur. Najviac sa znižuje alokácia z Kohézneho fondu, z ktorého je možné financovať dostavbu diaľnic. Úplne novým fondom je Fond spravodlivej transformácie, z ktorého Slovensko získa 459 miliónov eur.

Prvé výzvy v roku 2022

Oproti pôvodným plánom, ktoré ministerstvo uvádzalo počas zimnej národnej konzultácie k eurofondom tak ide o minimálne polročný posun. Remišovej rezort vtedy odhadoval, že vláda dokument schváli v apríli a Komisia mu dá zelenú v druhom polroku 2021.

Z najnovších odpovedí MIRRI vyplýva, že Partnerská dohoda bude Komisiou schválená najskôr v prvých mesiacoch roku 2022.

Dokončenie Partnerskej dohody je však stále ešte len prvým krok pre spustenie nového programového obdobia.

Vyhláseniu prvých eurofondových výziev ešte bude predchádzať vytvorenie podrobnejšieho plánu čerpania na celé sedemročné obdobia – takzvaného operačného programu. Ten bude mať v budúcom sedemročnom období novú štruktúru. Dnešných deväť programov nahradí jeden celoslovenský a všeobecný Operačný program Slovensko.

Rezort regionálneho rozvoja zatiaľ nevie upresniť bližší termín spustenia programu, no tvrdí, že „robí všetko preto“, aby to bolo „čo najskôr“. „Vzhľadom na odbornú, organizačnú a časovú náročnosť procesu prípravy strategických dokumentov predpokladáme, že prvé výzvy a projekty budú spustené v roku 2022, pracujeme na tom, aby to bol ešte v prvom polroku.”

Peniaze pre kraje

Zmenou v novom programovom období by mal byť nový systém riadenia eurofondov. Oproti dnešku sa časť právomocí ministerstiev presunie na MIRRI, ktoré bude jediným riadiacim orgánom OP Slovensko. Ako bude vyzerať nová implementačná štruktúra, vrátane zapojenia ostatných rezortov, ale zatiaľ nie je známe.

Viac právomocí by však mali získať aj samosprávy. O investíciách v regiónoch by už nemali rozhodovať ministerstvá ale Rady partnerstiev, ktoré už vznikli na úrovni krajov a kde sú zastúpení všetci dôležití aktéri z daného územia. Podporu z eurofondov získajú iba projekty, na ktorých sa títo aktéri dohodnú a začlenia ich do Integrovaných územných stratégií (IÚS).

Ondrej Lunter o eurofondoch: Kraje stále nevedia, koľko dostanú. Je to obrovské riziko

Remišovej ministerstvo už dávno sľubovalo, že krajom povie, s akými finančnými prostriedkami môžu v novom programovom období rátať. Dodnes to nevieme. Obávam sa, že štát bude aj naďalej peniaze rozdeľovať na ministerstve cez dopytové výzvy, hovorí ONDREJ LUNTER.

Sila kompetencií bude ale priamo závisieť od objemu peňazí, ktoré jednotlivé kraje z národnej alokácie dostanú. To aj napriek prísľubom MIRRI samosprávy stále nevedia, čo v nedávnom rozhovore pre portál EURACTIV Slovensko kritizoval aj podpredseda banskobystrického kraja Ondrej Lunter. Zo signálov z rezortu regionálneho rozvoja podľa neho vyplýva, že kraje s množstvom prostriedkov nebudú spokojné.

„Obávam sa, že realita bude taká, že nakoniec si to sám štát cez svoje ministerstvá naďalej bude prerozdeľovať prostredníctvom dopytových výziev. Regióny budú z toho do veľkej časti vynechané,“ povedal Lunter.

Ministerstvo na túto otázku ohľadom rozsahu eurofondov pre regióny zatiaľ neodpovedá s tým, že ešte stále nie je ukončený celý proces prípravy nového eurofondového obdobia, ktorý ovplyvní výšku alokácie na projekty Integrovaných územných stratégií. „V tejto chvíli vieme povedať, že pôjde o vyššiu sumu v porovnaní s programovým obdobím 2014 až 2020,“ ubezpečuje rezort regionálneho rozvoja.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8