Nové pravidlá pre finančné trhy zastihli členské štáty nepripravené

Finančné trhy by mali byť vďaka novým pravidlám priehľadnejšie. FOTO: Pixabay.

Po siedmich rokoch príprav vstúpila 3. januára do platnosti mohutná reforma regulácie európskych finančných trhov Mifid II. Nové pravidlá od stredy platia aj na Slovensku.

Mifid II, v preklade Smernica o tržných finančných inštrumentoch, je dokument, ktorého vypracovanie trvalo vyše sedem rokov, má takmer sedemtisíc strán a obsahuje 1,7 milióna paragrafov. Naväzuje na smernicu Mifid z roku 2004, ktorá je základným kameňom európskej regulácie finančných trhov.

Masívny zoznam nových pravidiel má zá cieľ prostredníctvom väčšieho dohľadu nad obchodovaním zaistiť efektívnejšiu ochranu investorov a väčšiu konkurenciu na trhu s finančnými nástrojmi. Znížením rizika v rámci celého systému fungovania finančných trhov chce EÚ predísť opakovaniu problémov, ktoré v roku 2007 viedli k finančnej kríze.

Mifid II si posvieti na všetkých účastníkov operujúcich na finančných trhoch – od bánk, burzových maklérov, správcov aktív, penzijné fondy až po drobných investorov. Nové pravidlá sa budú zároveň týkať obchodovania so všetkými finančnými nástrojmi, teda aj tými, na ktoré sa doposiaľ nevzťahovali.

Oproti Mifid I chce revidovaná smernica priniesť aj viac transparentnosti pre všetkých účastníkov finančného trhu. Kompletnú obchodnú komunikáciu a transakcie s cennými papiermi či derivátmi , vrátane telefonického obchodovania, budú musieť banky a finančné domy zaznamenávať a archivovať elektronicky. Podľa nových pravidiel budú manažéri fondov povinní oznamovať detailné správy o obchodoch do pätnástich minút, v opačnom prípade im hrozia postihy. To má regulátorom zaistiť väčší prehľad o každodennom dianí na trhoch a odhaliť tak nezrovnalosti či zneužívanie trhu.

Nepripravenosť a vysoké náklady

Väčšina členských krajín Únie však nie je pripravená na efektívne vynucovanie nových pravidiel a trápia ich aj veľké náklady spojené predovšetkým s prípravou nových IT systémov.

Na veľkú časovú a finančnú náročnosť spojenú s novými opatreniami sa sťažujú aj zástupcovia európskych finančných inštitúcií.

Podľa odhadov Združenia nemeckých bánk stála príprava na Mifid II len v rámci nemeckého bankového sektora jednu miliardu dolárov. Náklady v podobnom rozsahu sa odhadujú aj vo zvyšku európskej dvadsaťosmičky.

Podľa údajov Európskej komisie zatiaľ transponovalo smernicu do vnútroštátnych predpisov jedenásť členských štátov. Medzi krajinami, ktoré spustili aplikáciu nových predpisov v praxi už 3. januára sú najväčšie členské štáty ako Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia ale i Slovensko.

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), ktorý vykonáva dohľad nad Mifid II, sa od stredy snaží tlmiť znepokojenie z rozpačitého úvodu novej legislatívy. Inštitúcia so sídlom v Paríži zároveň uistila, že jednotlivé spoločnosti sa novými predpismi môžu riadiť aj napriek tomu, že niektoré členské štáty netransponovali európsku smernicu do svojho práva.

Práve veľká komplexnosť Mifid II a nutnosť realizácie veľkého množstva implementačných opatrení je dôvodom, prečo vstúpil do platnosti neskôr, ako bolo pôvodne plánované. V záujme hladšieho a efektívnejšieho prechodu na nové pravidlá sa Európska únia rozhodla dať európskym bankám, maklérom a regulátorom na prípravu ďalší rok.

Šéf ESMA Steven Maijoor v októbri upozorňoval, že by „nikto nemal podceňovať rozsah a zložitosť tohto projektu, čo môže mať za následok nedostatky v jeho počiatočnej fáze.“

Množstvo bánk sa počas utorňajšej noci pripravovalo na nové pravidlá, ktoré vstúpili v platnosť nasledujúci deň. O „veľmi intenzívnej nočnej aktivite“ v utorok pre Reuters hovoril aj generálny riaditeľ konzultačnej spoločnosti Alvarez & Marsal.