O dlhopisovom programe ECB rozhodne Súdny dvor EÚ

Zdroj: justice.eu

Program neobmedzeného nákupu dlhopisov (OMT), ktorý ECB ohlásila v septembri 2012 v snahe o upokojenie trhov a doteraz nebol využitý, v Nemecku podlieha skúmaniu, či nie je v rozpore s právom EÚ.

Sudcovia v piatok avizovali, že sa s niekoľkými otázkami obrátia aj na Súdny dvor EÚ. „Je to prvýkrát, čo nemecký ústavný súd prijal takéto rozhodnutie,“ reagoval Simon O’Connor, hovorca komisára pre hospodárske a menové záležitosti Olliho Rehna. „Vítame, že súd odkázal túto otázku Súdnemu dvoru EÚ,“ dodal.

Priame monetárne transakcie (OMT) nemecký súd napadol takmer okamžite s tým, že ECB podľa neho prekročila svoje medze a takéto opatrenie je mimo jej mandátu a teda nezákonné podľa práva EÚ.

Vo svojom predbežnom výklade sa nemecký súd stotožnil s hodnotením nemeckej centrálnej banky Bundesbank. „Plán OMT prekračuje mandát Európskej centrálnej banky v oblasti menovej politiky a tým obchádza právomoci členských štátov a porušuje zákaz menového financovania rozpočtu.“

Odborníci podľa nemeckého EurActiv-u však očakávajú, že Súdny dvor EÚ stále môže vydať rozhodnutie ohľadom program OMT, ktoré umožní, aby zo strany ECB nedošlo k porušeniu práva EÚ.

ECB sa neodváži OMT použiť

Napriek tomu, že ECB doteraz program nepoužila, jej slovný prísľub urobiť všetko pre záchranu eura prispel k upokojeniu obáv z rozpadu eurozóny, ktoré v roku 2012 eskalovali.

Podľa prezidenta inštitútu Ifo Hansa-Wernera Sinna, ktorý v júni 2013 na súde vypovedal z odborného hľadiska, sa centrálna banka opatrenie neodváži použiť, kým nebude prijaté finálne rozhodnutie Súdneho dvora EÚ. „Bez akéhokoľvek konkrétneho uplatnenia programu možno tvrdiť, že doteraz neboli vykonané žiadne opatrenia, čo môže byť právne relevantným aspektom,“ vysvetlil.

Nemeckí politici s krokom najvyššieho súdu v krajine súhlasia, aj keď z rôznych pohnútok. Peter Gauweiller z Kresťansko-sociálnej únie Bavorska (jedna zo žalujúcich strán) vyjadril spokojnosť s počiatočným výkladom nemeckého súdu.

„Nemecký ústavný súd potvrdil naše právne hodnotenie programu OMT. ECB prekročila svoje právomoci v oblasti menovej politiky, zasahuje do suverenity členských štátov eurozóny a navyše porušuje zákaz menového financovania vlády prostredníctvom centrálnej banky.“

Komisia však napriek tomu tvrdí, že je presvedčená o tom, že ECB koná v rámci svojho mandátu a súlade so zmluvami EÚ.