Obavy Nemecka z rozšírenia EÚ v roku 2004 sa nepotvrdili

Zdroj: Wikimedia

Podľa štúdie Cologne institute for Economic Research (IW) nemalo rozšírenie 2004 žiadne nepriaznivé účinky na nemecké firmy. V skutočnosti nedošlo takmer žiadnym zmenám.

Účelom štúdie bolo porovnať dva reprezentatívne prieskumy, jeden z roku 2004 a druhý z roku 2014. Viac ako tretina nemeckých firiem, ktoré sa zúčastnili prieskumu v roku 2004, predpovedalo, že dovoz z Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Slovenska, Slovinska, Českej republiky a Maďarska bude mať podstatný dopad na ich podnikanie.

Kvôli lacnej pracovnej sile v prístupových krajinách predpovedala tretina západonemeckých a štvrtina východonemeckých firiem väčší tlak na znižovanie stavov.

Už rok po rozšírení sa ukázalo, že nemecké obavy sú nepodložené. Už na začiatku roku 2005 sa tlak, ktorý firmy predpovedali ukázal ako oveľa menší. To isté platilo aj pre vysokú konkurenciu východného dovozu, nižšie zálohové platby, alebo firmy zo strednej a východnej Európy so sídlom v Nemecku.

V roku 2014 sa cítili pod tlakom firiem zo strednej a východnej Európy so sídlom v Nemecku, alebo dovozu z nich len jedna z desiatich nemeckých firiem. Takmer 2/3 opýtaných spoločností hovoria, že takéto dopady z rozšírenia únie nepocítili.

Pri pohľade na individuálne sektory, štúdia naznačuje, že stavebníctvo a priemysel boli ovplyvnené rozšírením viac ako sektor služieb.

Štúdia uvádza, že 44% priemyselných firiem hovorí v roku 2014 o trochu alebo podstatne väčšom tlaku na racionalizáciu. V stavebníctve je to 55 % firiem, ktoré pociťujú väčšiu domácu konkurenciu od firiem zo strednej a východnej Európy.

Analýza nezachytila ani výraznejšie negatívne vnímanie, alebo dramatizáciu hospodárskych dopadov východného rozšírenia v rámci nemeckých firiem.

Jej preto tvrdia, že obavy spojené s otvorením trhu a ekonomickými inováciami sa často ukážu ako neopodstatnené. Toto zistenie môže byť závažné v diskusiách o ďalšej hospodárskej integrácii a migrácii pracovnej sily.