Obchod ako rozvojová pomoc

Krátka správa

Krajiny EÚ a 77 afrických, karibských a tichomorských krajín (ACP)  uzavrie dohodu o obchode. Ide o výsledok takmer 5 rokov rokovaní. Nová dohoda však opomína citlivé otázky, ako napríklad otvorenie sa rozvíjajúcich krajín v oblasti služieb a investičných trhov.

20. novembra predstúpi pred ministrov komisár pre obchod, Peter Mandelson, ktorý ich bude informovať o výsledkoch rokovaní. Počas uplynulého týždňa prebehli v Bruseli záverečné rokovania so šiestimi regionálnymi skupinami krajín. Ide o rozhovory o znení a obsahu Dohôd o hospodárskom partnerstve (EPA).

Očakáva sa, že ministri skonštatujú, že bude „nerealistické“ dodržať termín 31. december 2007, do ktorého by mali byť súčasný preferenčný rámec nahradený trvalými zmluvami v súlade s kritériami WTO. Súčasný obchodný rámec nemá recipročný charakter. Budú ale podpísané dočasné zmluvy, ktoré by mali mať platnosť jedného roka. Mali by pokryť oblasť obchodovania s tovarmi, rozvoj spolupráce a rybolov.

Aj napriek dočasnému charakteru nových dohôd sú reakcie tretích strán pozitívne. Erastus Mwencha, generálny tajomník Spoločného trhu Východnej a Južnej Afriky (Comesa), označil dočasný dokument za „dobrý začiatok.“ David Nalo, stály sekretár Ministerstva obchodu Kenskej republiky: „Najväčšia obava z narušenia obchodu [..] po 31. decembri bola odvrátená.“

Krajinám, ktoré sa nestanú stranou nového zmluvného rámca, hrozí, že EÚ začne voči ich tovarom uplatňovať vysoké dovozné clá. Aktivisti bojujúci proti chudobe sa už nechali počuť, že EÚ sa prístupom v štýle „mocnej armády“ snaží rozvíjajúce sa krajiny natlačiť do nespravodlivej dohody, ktorá by umožnila európskym spoločnostiam plný prístup na trhy tretích krajín. Európske firmy tak podľa nich môžu zlikvidovať akýkoľvek tamojší regionálny priemysel. Komisár Mandelson a jeho kolega Michel, komisár zodpovedný za rozvojovú pomoc, upozornili, že nové komplexné dohody pomôžu krajinám ACP pri budovaní silnejších ekonomík a regionálnych trhov. Lokálne firmy by mali v rozvíjajúcich sa krajinách získať nové príležitosti a mali by sa stať lákadlom pre prílev zahraničných investícií.

Zatiaľ nepadlo rozhodnutie o tom, s akými stranami bude EÚ podpisovať dočasné dohody. V úvahu prichádza podpis bilaterálnych dohôd so 6 regionálnymi skupinami, niektorými podskupinami, ale aj s konkrétnymi krajinami alebo jednotlivými národmi.

Niektoré krajiny vyjadrili očakávanie, že dočasné dohody budú uzatvorené do konca novembra. Ide o národy z východnej a južnej oblasti Afriky, vrátane Kene, Ugandy, Tanzánie, Burundi a Rwandy. K tejto skupine krajín sa svojimi vyhláseniami priraďujú aj krajiny Indického oceánu a Maurícius.