Obchodné rokovania: EÚ a USA sa obviňujú zo zlyhania

pascal lamy

 

Pozadie

V pondelok 24. júla 2006 šéf WTO Pascal Lamy oficiálne zastavil kolo rokovaní z Doha, čím ukončil päť rokov trvajúce negociácie (pozri EurActiv.sk 26. júl 2006).

V dôsledku tohto oznámenia začali USA a EÚ na seba navzájom ukazovať prstami a obviňovať sa z krachu rokovaní o dohode o svetovom obchode.

Pôvodná ponuka EÚ:

 • 60% redukcia najvyšších ciel na poľnohospodárstvo a priemerné zníženie ciel o 39%;

 • Vyššia ochrana produkcie 8% tých poľnohospodárskych produktov, ktoré sú považované za citlivé;

 • 70% zníženie trh narúšajúcich poľnohospodárskych dotácií;

 • Úplná eliminácia všetkých typov dotácií na export do roku 2013;

 • Maximálna výška cla na 10% na priemyselné produkty a 15% pre rozvojové krajiny.

Ponuka USA:

 • 90% redukcia najvyšších poľnohospodárskych ciel a priemerné zníženie ciel o 66%;

 • Maximálna úroveň ciel 10% na priemyselné produkty a 15% pre rozvojové krajiny;

 • Vyššia ochrana len na 1% citlivých poľnohospodárskych produktov;

 • 53% zníženie trh narúšajúcich poľnohospodárskych dotácií.

Po rokovaniach so svojimi partnermi zo skupiny G6, Austráliou (reprezentujúcou poľnohospodárskych vývozcov Cairnskej skupiny), Indiou a Brazíliou (reprezentujúcimi skupinu rozvojových krajín G20) a Japonskom (reprezentujúcim skupinu G10 čistých dovozcov poľnohospodárskych výrobkov) EÚ odsúhlasila ďalšie zníženie vlastných poľnohospodárskych ciel podľa návrhu G20 o 54%.

USA neprezentovali novú ponuku s odôvodnením, že návrhy EÚ a G20 neboli dosť ambiciózne a odmietli ďalšie zníženie poľnohospodárskych dotácií pokiaľ EÚ a G20 nerozšíria prístup na vlastné trhy.

Otázky

Poľnohospodárske clá:

USA majú v súčasnosti nižšie poľnohospodárske clá ako EÚ alebo iné priemyselne rozvinuté krajiny:

 • Priemerné clá v USA = 12%

 • Priemerné clá v EÚ = 23%

 • Priemerné clá v Indii = 114%

USA obviňujú Európsku úniu z blokovania prístupu na trh pre rozvojové krajiny a z využívania citlivých produktov na vyváženie úrovne prístupu na nový trh, ktorý ponúka.

EÚ odpovedala, že už aj tak je nejotvorenejším trhom na svete pre export poľnohospodárskych produktov z rozvojového sveta. Cez svoj systém Všetko okrem zbraní (Everything But Arms system) EÚ poskytuje bezcoľný a bezkvótny prístup všetkým 50 najmenej rozvinutým krajinám sveta. EÚ tak absorbuje viac poľnohospodárskeho importu práve z týchto krajín ako ostatné rozvinuté krajiny, od najmenej rozvinutých krajín odoberá 70% exportu, zatiaľ čo USA absorbuje len 17%.

Poľnohospodárske dotácie:

Pravidlá WTO identifikujú rozličné formy trh narúšajúcich poľnohospodárskych dotácií:

 • Celkové podporné opatrenia (Aggregate Measure of Support – AMS) alebo tzv. Amber box support, ktoré pokrývajú platby spojené s cenou alebo úrovňou produkcie;

 • De minimis box support, čo je limitované množstvo poľnohospodárskej podpory pre všetkých členov WTO;

 • Blue box support balík obsahujúci menej trh narúšajúce dotácie, ktoré redukujú dopady na výrobu a ceny.

USA majú menej trh poškodzujúcich poľnohospodárskych dotácií (AMS) ako EÚ:

 • Celkové podporné opatrenia (AMS) v USA v roku 2005 boli vo výške 12,5 mld $, teda v rámci WTO povolenej miery 19,1 mld $.

 • AMS v EÚ v roku 2005 je odhadovaná na 33 mld $ v rámci povolenej miery 88 mld $.

Keďže sa platby v rámci jednotlivých balíčkov presúvajú, je možné, že úroveň AMS sa znižuje, ale zároveň zostávajú trh poškodzujúce platby v ďalších dvoch balíčkoch, a pretože navrhované škrty budú aplikované na úroveň povolenú WTO a nie na hladinu aktuálne vynaloženú, ponuka USA by v skutočnosti viedla k nárastu ich poľnohospodárskych dotácií na 22,7 mld $.

Toto bude aj tak stále pod úrovňou EÚ. Zároveň si treba všimnúť, že v EÚ je 11 miliónov farmárov, zatiaľ čo v USA len 2 milióny.

Pozície

Európsky komisár pre obchod Peter Mandelson vyvrátil obvinenia USA o nedostatku ambícií na strane EÚ slovami: „Ťažko možno povedať, že ponukou na zníženie priemerných dotácií z 39% na 50%, sme s ničím neprišli”.

Taktiež povedal, že „ostatní vyjednávači do väčšej, alebo menšej miery prejavili flexibilitu v tých oblastiach, o ktoré sa najviac obávajú, či už v poľnohospodárstve, alebo priemysle. Je mi ľúto, že musím povedať, že USA nakoniec neprejavili žiadnu flexibilitu, čo sa týka problému s domácimi poľnohospodárskymi dotáciami”.

Zdôraznil skutočnosť, že EÚ si konečne zrovnala svoju pozíciu s takmer všetkými zainteresovanými skupinami. Povedal, že ostatní vyjednávači, okrem Cairnskej skupiny a USA si uvedomujú dôležitosť a bolestivosť ústupkov zo strany EÚ.

Dohoda, ktorú dosiahli EÚ, G20, skupina G90 rozvojových krajín a G10, pokrýva 80% členskej základne WTO, ale aj napriek tomu „sa zdá, že USA celému svetu hovoria: „my máme pravdu a vy ste izolovaní”.

Zástupkyňa pre obchod z USA Susan Schwab na Mandelsonove slová odpovedala, že jeho výrok bol pokusom „odviesť vinu za krízu inam” a „je to zlé a celé chybné”.

Pripomenula, že EÚ „má dvojnásobné clá na poľnohospodárske produkty a trojnásobnú podporu pre domácich farmárov ako USA”.

Povedala, že USA „predložili najvýraznejší návrh”, ale že „EÚ nebola schopná tento návrh prijať, pretože v silnej opozícii voči nemu stáli Francúzsko a iné členské štáty EÚ, ktoré majú silnú poľnohospodársku lobby”.

Pripustila, že USA nenavrhli na poslednom stretnutí, počas ktorého boli rokovania uzatvorené, novú ponuku. Bolo to však preto, že ani nik iný nesignalizoval zmenu, a to aj napriek prísľubom z posledného stretnutia G8 v Petrohrade.

Nasledujúce kroky

 • 1. júla 2007: Vyprší platnosť amerického zákona na zlepšovanie obchodu (Trade Promotion Authority Act – TPA), ktorý umožňuje vláde predkladať obchodné dohody na rokovania Kongresu, ale nie ich novelizovať.