OECD: Krajiny eurozóny by mali znižovať rozpočtové deficity

Krátka správa:

Kľúčovými návrhmi, ktoré predkladá včera zverejnená správa OECD o hospodárskom vývoji v krajinách eurozóny sú posilňovanie flexibility na trhu práce a podpora konkurencieschopnosti v chránených odvetviach ekonomiky (akými sú napríklad služby).

I keď sú v ekonomike zreteľné náznaky oživenia – dôvera firiem a domácností v ekonomiku je vyššia než vlani, nezamestnanosť poklesla po prvýkrát od roku 2001 pod úroveň 8% – OECD upozorňuje, že je treba chápať tieto zmeny v súvislostiach. Hospodársky rast na úrovni okolo 2,5% je podľa merítok OECD stále veľmi mierny.

OECD vyzýva vlády, aby hospodárske oživenie využili k pokračovaniu a urýchleniu štrukturálnych reforiem. „Štrukturálne strnulosti prispievali k znižovaniu rastu, predlžovaniu inflácie a obmedzovali schopnosť ekonomiky absorbovať šoky“, upozorňuje správa. Krajiny eurozóny by sa mali zamerať predovšetkým na obmedzovanie strnulých pravidiel na trhu práce (zvyšovaním flexibility miezd), podporu konkurencieschopnosti a pokračovanie integrácie a rozvoja finančných trhov.

Členské štáty eurozóny musia urobiť omnoho viac pre to, aby opätovne vyrovnali svoje hospodárenie a splatili svoje dlhy, uvádza OECD. Podľa správy je v súčasnosti ešte priskoro na posúdenie, či priniesla revízia Paktu stability a rastu v roku 2005 pozitívne dopady. Nemecko je podľa hlavného ekonóma OECD Jean-Philippa Cotisa jedinou krajinou, ktorá počíta s významnými rozpočtovými škrtmi. „Ide o krajinu, ktorá nielenže znižuje schodok prirodzene, teda tým, že rastie HDP a klesá tak percentuálny podiel deficitu, ale aj vlastnou snahou,“ píše sa v správe.

Správa predpokladá, že hospodársky rast v eurozóne sa mierne spomalí z 2,6% v roku 2006 na 2,2% v roku 2007. OECD  taktiež obnovila svoju podporu pre zvyšovanie úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou. „Menová politika ECB uspela v ukotvení inflačných očakávaní v blízkosti cieľovej cenovej stability,“ uvádza sa v správe.

V novembri OECD predpovedala, že ECB pristúpi k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb o štvrť percentuálneho bodu v polovici tohto roku aj začiatkom roku budúceho. Sadzby v eurozóne by tak stúpli na rovné 4 % zo súčasných 3,5 %.