OECD: Plaťte firmám, aby najímali mladých

Nezamestnaní pred úradom práce v Španielsku, Zdroj: TASR/AP Photo/Arturo Rodriguez

OECD zverejnila svoj tohtoročný výhľad pre zamestnanosť, podľa ktorého nezamestnanosť v jej 34 členských štátoch ostane vysoká aj počas budúceho roka. Predstavitelia organizácie však varujú najmä pred stavom v skupine mladých.

V krajinách OECD je bez práce 48 miliónov ľudí. Podľa odhadu by nezamestnanosť do konca roka mala dosiahnuť 8 %. Ľahké zmiernenie by mala zaznamenať budúci rok na úroveň 7,8 %.

Vlády by podľa OECD nemali obmedzovať svoje minimálne sociálne schémy a uchyľovať sa k predčasným odchodom do dôchodku v nádeji na zníženie nezamestnanosti mladých. Organizácia tvrdí, že takéto opatrenie má len malý vplyv na konečný stav, ale predstavuje vysoké náklady.

Krajiny by sa však mali snažiť tam, kde to rozpočet dovolí, realokovať zdroje na programy podporujúce návrat ľudí do práce. „Tlačíme na odvážne kroky stimulujúce tvorbu pracovných miest pre mladých ľudí. Dokonca i na neortodoxné opatrenia, o ktorých by sa za normálnych okolností neuvažovalo. Ide napríklad o dotácie firmám na vytváranie pracovných miest,“ uviedol pre Reuters Stefano Scarpetta z OECD.

Organizácia upozorňuje, že najvyššiu nezamestnanosť v roku 2014 dosiahnu Grécko a Španielsko, kde bude ďalej stúpať na  28,2 %, respektíve 27,8 %. Počet ľudí bez práce sa bude ďalej rozrastať vo väčšine krajín eurozóny. Výnimkou bude Nemecko, kde počet pracovných miest môže mierne narásť.

Podľa aktuálnych údajov Eurostatu počet ľudí bez práce v EÚ v máji dosiahol 26,405 milióna, z toho 19,222 milióna v eurozóne. Kým miera nezamestnanosti v celom bloku stagnovala na úrovni 10,9 %, v eurozóne stúpla z aprílových 12 % na nový rekord 12,1 %.

V rovnakom období bolo v EÚ bez práce 5,501 milióna ľudí mladších ako 25 rokov, z toho 3,531 milióna v eurozóne.

Priemerná miera nezamestnanosti mladých v EÚ dosahovala 23 % a 23,8 % v eurozóne. Viac ako 50-percentnú hranicu prekročilo Grécko a Španielsko (56,5 %). V prípade Slovenska dosiahla 34,6 %, čiže bez práce je 79 tisíc mladých Slovákov a Sloveniek.

Európski lídri sa otázkou nezamestnanosti mladých zaoberali aj počas summitu koncom júna, aj na osobitnom stretnutí v Berlíne začiatkom júla. Dohodli sa na 6-miliardovom balíku na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, ktorý by celkovo mohol dosiahnuť 8 miliárd eur.

Slovensko tak od januára 2014 môže na tento účel čerpať viac ako 80 miliónov eur. Schválili tiež iniciatívu Záruka pre mladých, podľa ktorej majú mladí ľudia do štyroch mesiacov od momentu ako sa stanú nezamestnanými, dostať buď ďalšiu prácu, alebo možnosť rekvalifikácie či vzdelávania.

Slovensko chce na boj proti nezamestnanosti mladých v najbližších dvoch rokoch z eurofondov použiť 250 až 270 miliónov eur, z nich 70 miliónov eur už realokovalo. Ministerstvo práce už dnes ponúka malým a stredným podnikom možnosť zamestnať mladého človeka s tým, že sa mu preplatia určité náklady súvisiace s mzdami a odvodmi na dobu šesť, deväť, alebo dvanásť mesiacov. Od podnikateľa sa však očakáva, že toto pracovné miesto v rovnakom časovom rozmedzí ďalej udrží.